Propanvarmepumpe gir høy energidekning ved verneverdig skole i Bergen

Propanvarmepumpen installert på Sydneshaugen skole fra 1921 leverer en energidekning over forventning. Reguleringen av Norges største propanvarmepumpe er usedvanlig, poengterer både byggherre og rådgiver.

propanvarmepumpe-sydneshaugen-skole.jpg

Sydneshaugen skole fra 1921 er nå en del av Universitet i Bergen (UiB), og har en lokal varmesentral som også forsyner HF-bygget og Universitetsbiblioteket med varme og kjøling. Varmesentralen hadde en varmepumpe moden for utskifting, og det skulle skje i et bygg som er verneverdig og hadde begrenset strømtilførsel. Høy ytelse og god regulering var de viktigste kravene fra byggherren. Løsningen ble et propanvarmepumpe-anlegg med 730 kW installert effekt, levert av GK Kulde og ABK-Qviller.

– Heftig bra regulering

– Vi har faktisk regulering ned mot 5 % av maksimal effekt. Det er usedvanlig bra i en varmepumpeinstallasjon, fastslår overingeniør Steinar Sundberg i Eiendomsavdelingen, UiB (til høyre på bildet). Så god trinnløs regulering gir gunstig driftsøkonomi, siden det forlenger fyringssesongen for varmepumpene både vår og høst.

– Trinnløst fra ca. 5 til 100 % er heftig bra, sier rådgiver Jørgen Bakke Skauge i Sweco begeistret.

Skyhøy energidekning

Varmepumpeanlegget dekker også en større andel av energibehovet enn det som er vanlig.

– Normalt ville vi valgt mellom 80 og 90 % energidekning, men her er beregnet energidekning 96 %, opplyser Skauge. Den høye energidekningen skyldes at elektrisk spisslast ville krevd en svært kostbar elektrisk oppgradering. I tillegg ønsket UiB minst mulig bruk av bioolje som spisslast av hensyn til lokale utslipp. Beregnet årsvarmefaktor for anlegget er 4,7, mens kravet var 4,0.

Svært driftssikkert

Propananlegget har fem enkeltstående moduler fra svenske Enrad koblet i parallell. Det var praktisk i et verneverdig bygg.

– Det er lite fotavtrykk på hver modul, og sånn sett er de optimale i rehabiliteringer med begrensninger for inntransport, mener prosjektleder Tom Svendsen i GK Kulde. Han poengterer også at fyllingsmengden per aggregat blir begrenset (3,5 kg propan).

Fem moduler gir også en enorm driftssikkerhet. Om en maskin stopper, har vi fortsatt fire i drift, poengterer Vegard Klungtveit, fagansvarlig stormaskiner i ABK-Qviller. Sommerstid skal maskinene gå i kjøledrift.

Les også: Statsbygg valgte propan ved NTNU Gjøvik.

Enrad-propanvarmepumper-på-rekke.jpg

De fem modulene krevde bare små inngrep i den verneverdige bygningen før inntransporten.

Utstyr i særklasse

Ifølge Sundberg går anlegget over enhver forventning. Han karakteriserer programvaren som usedvanlig bra, og forteller at ingen av maskinene har stoppet sånn at anlegget må resettes.

– Det har jeg aldri vært ute for før, og jeg har vært borti mange anlegg, understreker Sundberg. Så langt er derfor UiB veldig fornøyd med anlegget og med entreprenør GK, leverandør ABK-Qviller og deres produsent Enrad. Det eneste lille minuset Sundberg kan komme på, er at ting innimellom tok lang tid hos Enrad.

– Samtidig er utstyret i særklasse, så det er nesten som å stå på venteliste på en god restaurant.

sikker-kobling-propanvarmepumpe.jpg

Sikkerheten er godt ivaretatt i Enrad-produktene. Hver modul har egen avtrekkskanal tilknyttet EX-vifte.