Servicefordypning

Tidligere NIBE Teknisk og installasjon + Service og feilsøking

Dette kurset består av to deler, en teoretisk og en praktisk del.
Teoretisk informasjonskurs vil du finne på vår online kursportal.
Her lærer du om:

 • Gjennomgang av produktgruppen S-serien
 • Installasjonskrav
 • Vannkvalitet, siler, ventiler
 • Varmefordeling: Løsninger og kombinasjoner
 • Følere og følerplassering
 • Tilbehør (SMS, MODBUS, eksternt utstyr)
 • Hvordan unngå de vanligste fallgruvene ved prosjektering og oppstart
 • Gjennomgang av NIBEs rørsystem (prinsippskissene)
 • Serviceskjema sjekkliste, reklamasjon etc.

Den praktiske delen vil hovedsakelig foregå på vårt kurs og kompetansesenter i Brobekkveien.

 • Elsystemets oppbygning i NIBE S1155, S1255, SMO4, VVM?
 • Styresystemets funksjoner i servicemenydelen, innstillinger, logging, myUplink PRO
 • Driftsoptimalisering
 • Praktisk feilsøking
 • Komponentbytte
 • Demo av utstillingsmodeller
 • Grunnleggende feilsøking, alarmer
 • Oppstart av anlegg (oppstartprotokoll)
 • Litt om kjøleteknikken i varmepumpen
 • Måling av spenning, strøm og motstand