ArexCorroHeat CWX

Art. nr. 570050

Varmeveksler i plast for korrosivt miljø

 • Ideell for bruk i korrosiv eller støvete avtrekksluft
 • Varmeveksleren kan kobles direkte mot en tilluftsvarmeveksler eller for eks. på kald side av en væske-vann varmepumpe
 • Varmeveksleren kan leveres med innebygd vanningsmekanisme med tidsstyring

CorroHeat CWX varmevekslere er utviklet for støvete, etsende og korrosive miljøer. Varmeveksleren er utelukkende produsert av 100% korrosionsbeständige plastmaterialer.

Les mer om dette produktet

Industrier med korrosiv avtrekksluft har gjerne høye energikostnader som følge av krav om stor luftomsetning. Ved bruk av varmegjennvinning kan kostnadene reduseres betydelig. AREX har lang erfaring med luft og energitiknikk for korrosivt miljø. Deres varmeveklsere er optimalisert for oppgaven.

Anvendelse

CorroHeat CWX varmevekslere er utviklet for støvete, etsende og korrosive miljøer. Varmeveksleren er utelukkende produsert av 100% korrosionsbeständige plastmaterialer.

Ved bruk i støvete avtrekksluft bør varmevekslerene jevnlig spyles. Tromlene kan derfor leveres med et automatisk, tidsstyrt spylingssystem.

Vekslerene kan brukes blant annet til følgende:

 • Direkteveksling mellom tilluft og avtrekksluft
 • I kombinasjon med væske-vann varmepumpe
 • For energiopptak fra uteluft

Noen eksempler på industrier/miljøer der varmevekslerene kan brukes:

 • Batteriindustri
 • Tekstilindustri
 • Mekanisk industri
 • Laboratorier
 • Kloakkanlegg
 • Celluloseindustrier
 • Stall/fjøs
 • Fôr- og næringsmiddelsindustri
 • Røykgassanlegg
 • Lakkeringer

Væskeoppkoblede system

CorroHeat CWX er en luft-væske varmeveklser der varmedistribusjonen skjer med en varmebærer, gjerne en glykol/vann-blanding. Varmeveksleren kan for eks. kobles direkte mot en tilluftsvarmeveksler eller mot på kald side av en væske-vann varmepumpe.

Noen store fordeler med væskeoppkoblede system

 • Tilluft og avtrekk er alltid garanterat separert.
 • Om avtrekksluften kjøles ned til duggpunkt kan hele kondensasjonsvarmen utnyttes. Detta øker systemets virkningsgrad.
 • Vintertid, ved lave utetemperaturer, kan brineflødet enkelt reguleres for å forhindre frost.
 • Sommertid, ved høye utetemperaturer, kan systemet kobles helt ut. Man trenger altså ikke by-pass for luften.
 • Vekslet avtrekksvarme kan enkelt flyttes med brinekretsen, til og med over større strekninger.

Valg av varmeveksler

Faktorer som påvirker valget av modell, størrelse og plastmaterial:

 • Luftmengder
 • Temperatur
 • Trykk og hastigheter i systemet
 • Installasjonsplassens muligheter
 • Økonomi

Automatisk spyling

Automatisk spyling kan levereras som tilbehør. Varmeveksleren leveres da med innebygd vanningsmekanisme som styres av tidsur.

Inspeksjon og vedlikehold

Visuell inspeksjon av varmeoverførende flater bør utføres noen ganger per år. Varmeveksleren rengjøres manuelt ved behov.

Teknisk spesifikasjon

 • Maks. driftstemperatur: + 55 °C
 • Maks. driftstrykk: 150 kPa (1,5 bar) på væskeside
 • Luftfløde: 0,8 - 12,3 m³/s

Produktinformasjon

 • 570050

 • CorroHeat CWX

 • Arex

 • 1,5 bar

 • 70 °C

Mål og vekt

 • 0,8 - 12,3 m³/s