NIBEAXC 30 tilbehørskort for SMO 40 eller SMO S40 styrepanel

AXC 30Art. nr. 523080

Gir mulighet for ekstra styringsfunksjoner

 • Ulike funksjoner velges med DIP-bryterinnstillinger
 • 1~ 230 V signal til pumpe eller shuntmotor
 • Funksjoner kan blokkeres med eksterne signal

Tilbehørskort med temperaturfølere for styring av shunt, sirkulasjonspumper, av/på-signal

Les mer om dette produktet

NIBE AXC 30 tilbehørskort for bruk sammen med SMO 40 eller SMO S40 styrepanel. Tilbehørskort kan settes opp med ulike styringsfunksjoner:

 • Shuntstyrt tilleggsvarme og ekstern sirkulasjonspumpe
 • Trinnstyrt tilleggsvarme og ekstern sirkulasjonspumpe
 • Ekstra klimasystem
 • Sammenkobling av flere varmepumper i master/slave
 • Varmtvannskomfort og pumpe for sirkulasjon
 • Aktiv kjøling 4-rørs

Tilbehørskortet kobles til SMO styrepanel og trenger 1 ~ 230 V spenningstilførsel. Ved flere AXC-kort kobles de i serie til SMO styrepanel.

Produktinformasjon

 • 523080

 • 8416302

 • AXC 30 tilbehørskort for SMO 40 eller SMO S40 styrepanel

 • NIBE

 • AXC 30

Mål og vekt

 • 175 mm

 • 250 mm

 • 100 mm

 • 1,47 kg

Tilkoblinger

 • 1~ 230 V

 • 10 A