ALTOCAXC 010 tilbehørskort for styring av el.kjele, for 0-10 V

AXC 010Art. nr. 520169

Lager et galvanisk skille mellom el.kjele og styring

 • Egen apparatboks
 • Kompakt design
 • 0-10 V styring

Lar varmepumpen styre el.kjele med 0-10 V signal

Les mer om dette produktet

Ekstern tilleggsvarme
Med AXC 010 kan ekstern tilleggsvarme, f.eks en el.kjele, styres med 0-10 V lineært styringspådrag.

Det er satt inn galvanisk skille og det er montert inn en sikkerhetskrets mot overspenninger på utgangen til styringen.

Volumstrømmen gjennom tilleggsvarmekilden sikres med den eksterne sirkulasjonspumpen (GP10). Pumpen plasseres på turledningen til klimasystemet, etter temperaturføleren (BT25).

Dersom klimasystemets volumstrøm kan overstige maksimal anbefalt volumstrøm for el.kjelen, må en bypass monteres, slik at det muliggjør at bare en del av volumstrømmen kan gå gjennom el.kjelen.

AXC 010-kortet må tilkobles 1~ 230 V spenningstilførsel og kobles til varmepumpen med skjermet signalkabel. Ved flere tilbehørskort kobles de i serie. Varmepumpen har automatisk søk etter tilbehørskort med valgt oppsett.

Produktinformasjon

 • 520169

 • 8417284

 • AXC 010 tilbehørskort for styring av el.kjele, for 0-10 V

 • ALTOC

 • AXC 010

Mål og vekt

 • 175 mm

 • 250 mm

 • 100 mm

Tilkoblinger

 • 1~ 230 V

 • 10 A