NIBEACS 45 tilbehørskort for passiv eller aktiv kjøling med væske-vann varmepumpe

Art. nr. 520314

Frikjøling med energibrønn eller aktivt med varmepumpe

 • Automatisk veksling mellom frikjøling og aktiv kjøling
 • Styring av shunt for dumping av varme i aktiv kjøling
 • Stor fleksibilitet i oppsett

Tilbehørskort for å dekke kjølebehov i bygg

Les mer om dette produktet
NIBE ACS 45 tilbehørskort for aktiv/passiv kjøling, 4-rørs. Benyttes for styring av frikjøling med automatisk veksling til aktiv kjøling med regulering på kald side. Styrer også varmedumpfunksjon med 230 V signal til shunt. Passer til alle NIBE væske-vann varmepumper. Merk krav til akkumulering på kald side ved aktiv kjøling. Fra installasjonsmanual: ACS 45 är ett tillbehör, som innehåller en fristående elektrisk styrmodul,som möjliggör för din värmepump att styra produktion av värme och kyla oberoende av varandra. Utöver detta tillbehör (beroende på systemlösning) kan växelventil för kyla, cirkulationspump, shuntventil samt distributionssystem för kyla behövas. Kylsystemet tillförs kyla från köldbärarkretsen med hjälp av en cirkulationspump via en shuntventil. Passiv kyla görs utan att kompressorn är i drift, medan i aktiv kyla är kompressorn i drift. För att anläggningen ska fungera krävs fritt flöde för värmebäraren till exempel med hjälp av volymkärl för kyla. Driftläge kyla aktiveras av temperaturen på utegivaren och eventuell rumsgivare, rumsenhet eller separat rumsgivare för kyla (om exempelvis två olika rum ska kylas respektive värmas samtidigt). Vid kylbehov aktiveras växelventilen kyla och köldbärarcirkulationspumpen. Shunten reglerar efter kylgivaren och ett kylbörvärde som bestäms av vald kylkurva. Gradminuter beräknas efter värdet på den externa temperaturgivaren för köldbärare ut och kylbörvärdet. Gradminutvärdet avgör enligt menyinställningar i vilket kyldriftläge anläggningen befinner sig i.

Produktinformasjon

 • 520314

 • 8416557

 • ACS 45 tilbehørskort for passiv eller aktiv kjøling med væske-vann varmepumpe

 • NIBE

Mål og vekt

 • 100 mm

 • 250 mm

 • 175 mm

 • 1,47 kg

Tilkoblinger

 • 1~ 230 V

 • 10 A