Strømfølere, for ALTOC EL-serien el.kjele

Art. nr. 523799

For overvåkning av el-kjelens strømtrekk

  • Måler 3-fas strømtrekk
  • Designet for NIBE
  • Lett å montere

Strømfølere, for ALTOC EL-serien el.kjele

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Strømføler for overvåkning av strømtrekk.

Strømkontrollen benytter den høyeste målte strømverdien på fase L1, L2 og L3. Hvis denne verdien er høyere enn innstilt verdi for hovedsikringen,
tilsidesettes temperaturkontrollen ved at trinngregulatoren trinner ned. I denne stillingen kan temperaturkontrollen bare trinne ned eller beholde
gjeldende verdi.

Hvis strømverdien + strømmarginalen er mindre enn hovedsikringens verdi, kan temperaturkontrollen øke trinneffekten. Strømmarginalen stilles inn i menyen "Innstillinger".

For ALTOC EL-serien el.kjele.

Produktinformasjon

  • 523799

  • 8417377

  • Strømfølere, for ALTOC EL-serien el.kjele