NIBESOLAR 42 solstyring for NIBE F1145/F1155/F1345/F1355/SMO 40

Art. nr. 521405

Muliggjør styring av solfangere med NIBE F1145/F1155/F1345/F1355/SMO 40

  • Solstyringsenhet for NIBE F1145-/F1155-/F1345-/F1355-varmepumper
  • Styrer varmeproduksjon i solfangere
  • Varmen fra solfangerne kan benyttes til både varmt tappevann og oppvarming

SOLAR 42 er en skreddersydd solstyringsenhet for F1145-/F1155-/F1345-/F1355-varmepumper

Les mer om dette produktet
NIBE SOLAR 42 er en skreddersydd solstyringsenhet for NIBE F1145-/F1155-/F1345-/F1355-varmepumper. SOLAR 42 muliggjør bruk av solfangerne til både varming av forbruksvann og oppvarming. Driften av varmepumpen kan reduseres eller stoppes helt når solenergi alene er tilstrekkelig for boligen / varmesystemet. SOLAR 42 sørger for optimal drift med automatisk styring av varmepumpen og solfangerne.

Produktinformasjon

  • 521405

  • SOLAR 42 solstyring for NIBE F1145/F1155/F1345/F1355/SMO 40

  • NIBE