NIBEPKM10 passiv kjølemodul

Art. nr. 520210

Kjølemodul for passiv kjøling fra kald side

  • Inneholder sirkulasjonspumpe og shuntventil/vekselventiler
  • Passer NIBE F1220/F1120
  • Mulighet for justering av kjølekurve

PKM gjør det mulig å oppnå passiv kjøling fra berg, grunnvann eller overflatejordoppsamler.

Les mer om dette produktet

PKM gjør det mulig å oppnå passiv kjøling fra berg, grunnvann eller overflatejordoppsamler. Når du bruker overflatejordsamler kan begrenses av jordens natur muligheten for å trekke ut passiv kjøling.

Fordelingssystemer er fortrinnsvis gulvsystemer, som da blir begge kjøle- og varmeavgivere. Kjølingen starter når utetemperaturen overstiger innstilt temperatur og reguleres da via valgt kjølekurve. For best komfort romføler, RG 10 (tilbehør), kan benyttes. For å for å unngå kondens må laveste tillatte turledningstemperatur settes.

Produktinformasjon

  • 520210

  • 8416201

  • PKM10 passiv kjølemodul

  • NIBE