ImpelTilbakestrømningsmodul 573M CA, væskekategori 1-3

Art. nr. 4450215

Beskytter drikkevannssystem mot forurensning ved tilbakestrømning

  • Avsinkningsbestandig messing
  • For væskekategori 3
  • Oppfylling av anlegg
  • Modul med avstengningsventiler

Påfyllingsventil kategori 3

Les mer om dette produktet

Påfyllingsventil kategori 3

Med doble tilbakeslagsventiler og mellomliggende kammer som dreneres ved risiko for tilbakestrømning fra varmeanlegg over til drikkevannssystem. Dette skaper en luftspalte mellom varmesystemet og innkommende nettvann, og det er ikke mulig at systemvann lekker tilbake til nettvann. Aktuell ved bruk av inhibitorer / biocid i varmeanlegg.

Modulen skal monteres frostfritt og slik at den ikke kan bli oversvømmet med vann. Modulen skal monteres horisontalt og med dreneringsåpningen nedover. Pil på ventilhuset viser strømningsretningen. Dreneringsledningen festes til holderen og føres til sluk. Ledningen må legges med fall.

Godkjenning
EN 1717, NS-EN1717 type CA for væskekategori 3 (væske som utgjør en viss fare fordi den inneholder et eller flere helsefarlige stoffer)

Materialspesifikasjon
Hus: Avsinkningsbestandig messing
Kule: Avsinkningsbestandig messing
Sekskantnippel: Avsinkningsbestandig messing

Smussfilter: Bronse

Trykk og temperatur
Høyeste tillatte arbeidstrykk: 10 bar
Høyeste tillatte arbeidstemperatur: + 65 °C
Laveste tillatte arbeidstemperatur: + 0 °C

Produktinformasjon

  • 4450215

  • 8419791

  • Tilbakestrømningsmodul 573M CA, væskekategori 1-3

  • Impel