NIBEPOOL 310 for styring/oppvarming av svømmebasseng med VVM 320

067247Art. nr. 521247

Tilbehør som muliggjør bassengoppvarming med NIBE VVM 320

  • Full kontroll over varmeproduksjonen til svømmebassenget
  • Gir god driftsøkonomi for svømmebassenget
  • Fullintegrert i varmepumpestyringen

POOL 310 er et tilbehør for å muliggjøre bassengoppvarming med VVM 320.

Les mer om dette produktet
POOL 310 er et tilbehør for å muliggjøre bassengoppvarming med VVM 320. Varmepumpen styrer vekselventilen, bassengets og varmesløyfens sirkulasjonspumpe igjennom POOL 310. Varmeanlegget og varmekursen mot bassenget kan jobbe med forskjellige temperaturer.

Produktinformasjon

  • 521247

  • 8416215

  • POOL 310 for styring/oppvarming av svømmebasseng med VVM 320

  • NIBE

  • 067247

Tilkoblinger

  • 1~ 230 V

  • 10 A