NIBEAXC 50 tilbehørskort

Art. nr. 520313

Benyttes for ekstra styringsfunksjoner

 • Økt funksjonalitet og styringsmuligheter
 • Inkluderer to stk temperaturfølere
 • Enkel installasjon og oppsett

Trinnstyrt eller shunstyrt tilleggsvarme, varmtvannskomfort, ekstra klimasystem, varmtvannskomfort og sirkulasjon, mm.

Les mer om dette produktet

Tilbehørskort for ulike styringsfunksjoner. Passer til alle F1345/F1355-modeller. Det trengs ett tilbehørskort pr. ønsket funksjon. DIP-brytere angir ønsket funksjon:

 • Shuntstyrt tilleggsvarme
 • Trinnstyrt tilleggsvarme
 • Ekstra klimasystem varme og/eller kjøling
 • Varmtvannskomfort (el. kolbe i spiralbereder)
 • Sirkulasjonspumpe for varmtvannssirkulasjon
 • Passiv kjøling i 4-rørssystem
 • Passiv kjøling i 2-rørssystem
 • Passiv/aktiv kjøling i 2-rørssystem
 • Shuntstyrt kuldebærer (ved for høy temperatur over 30 grader C på varmebærer)
 • Bassengoppvarming
 • Grunnvannspumpe med frostsikring og 0-10 V signal
 •  

AXC-kortet må tilkobles 1~ 230 V spenningstilførsel og kobles til varmepumpen med skjermet signalkabel. Ved flere tilbehørskort kobles de i serie. Varmepumpen har automatisk søk etter tilbehørskort med valgt oppsett.

Produktinformasjon

 • 520313

 • 8416556

 • AXC 50 tilbehørskort

 • NIBE

Mål og vekt

 • 175 mm

 • 250 mm

 • 100 mm

 • 1,47 kg

Tilkoblinger

 • 1~ 230 V

 • 10 A