NIBEEME 20 kommunikasjonsmodul, for komm. mellom NIBE PV og varmepumpe

Art. nr. 523926

Gir optimalisert drift av sol- og varmepumpedrift

 • Viser solcellepanelenes strømproduksjon
 • Optimaliserer egenprodusert solcellekraft
 • Kobles til solcelleanleggets inverter

Muliggjør informasjon om strømproduksjon i solcelleanlegget til varmepumpen

Les mer om dette produktet

EME 20 styrer varmepumpens produksjon basert på solcellenes energiproduksjon, blant annet varmepumpens produksjon av varme, tappevann og kjøling, samt varmeproduksjon til eventuelt basseng.

Enheten tilgjengeliggjør informasjon om strømproduksjon fra solcelleanlegget til varmepumpen. Informasjonen vises i NIBE Uplink.

EME 20 passer NIBE avtrekksvarmepumper, luft-vann varmepumper og væske-vann varmepumper i F- og S-serien.

EME 20 er kompatibel med alle sol-invertere med sunspec-kompabilitet. Blant annet:

 • GoodWe GWxxK-DT
 • GoodWe GWxxK-SDT-20
 • Fronius (Primo, Galvo, Eco, Symo (not symo hybrid)
 • SolarEdge (all with CPU >2.0496)
 • Kostal (Plenticore Plus)

Produktinformasjon

 • 523926

 • EME 20 kommunikasjonsmodul, for komm. mellom NIBE PV og varmepumpe

 • NIBE