Klistremerke Propan eksplosjonsfare

Art. nr. 520017

Advarsel-skilt for varmepumper/kjølemaskiner med propan.

  • Selvklebende
  • Norsk og engelsk språk
  • For varmepumper/kjølemaskiner med propan kuldemedium

Advarsel! Varmepumpen/kjølemaskinen inneholder luktfri industriell propan.

Les mer om dette produktet

PROPAN

BRANNFARLIG GASS!

Advarsel!

Varmepumpen/kjølemaskinen inneholder luktfri industriell propan. En detektor er installert og vil varsle ved gasslekkasje. Ved lydalarm skal all bruk av åpen ild opphøre, rommet evakueres og HMS-personell varsles.

Warning!

This heatpump/chiller contains industrioal odour free propane gas. A gas detector is fitted and will sound an alarm in the event of a gas leak. In case of an alarm, stop all use for open flame, evacuate the room and contact responsible HSE staff immediately.

Produktinformasjon

  • 520017

  • Klistremerke Propan eksplosjonsfare