NIBEPCS 44 for væske-vann varmepumpe med energibrønn, frikjølingssett

Art. nr. 520166

Kan dekke kjølebehov med energibrønn

  • Komplett sett for frikjøling
  • Utekompensert kjølekurve styrt fra NIBE varmepumpe
  • Krever ekspansjonskar for kuldebærerkrets

Sett med tilbehørskort, shuntventil og aktuator, kuldebærerpumpe

Les mer om dette produktet
NIBE PCS 44 er et frikjølingssett, når varmepumpen skal kunne benyttes til kjøling (passiv) i tillegg til oppvarming. Leveres med sirkulasjonspumpe, stengeventil, tilbakeslagsventil, tilbehørskort og 2 stk temperaturfølere. Ekspansjonskar må settes inn på kuldebærerkretsen, om dette ikke finnes fra før av. Tilbehørskortet må tilkobles 1~ 230 V spenningstilførsel og kobles til varmepumpen med skjermet signalkabel. Ved flere tilbehørskort kobles de i serie. Varmepumpen har automatisk søk etter tilbehørskort med valgt oppsett.

Produktinformasjon

  • 520166

  • 8416754

  • PCS 44 for væske-vann varmepumpe med energibrønn, frikjølingssett

  • NIBE

Tilkoblinger

  • 1~ 230 V

  • 10 A