CetethermAquaEfficiency EFB6050ISR varmtvannsmodul 143 kW, 1~ 230 V

Art. nr. 526089

Varmtvannsmodul for kombinasjon med NIBE varmepumpe

 • Energieffektiv tappevannsproduksjon
 • Varmepumpen dekker sirkulasjonstapet
 • Høy COP, lavt temperaturtap
 • Kobberloddet varmeveksler i syrefast stål
 • God økonomisk løsning

Cetetherm AquaEfficiency er en sentral modul for større sentralanlegg med momentant oppvarming av tappevann i sirkulasjonsledning

Les mer om dette produktet

Effekt

Cetetherm AquaEfficiency er en varmevekslermodul for produksjon av tappevann. Tappevann blir produsert i det samme sekund som behovet oppstår.

All akkumulering skjer på varmepumpesiden (primærsiden), og med temperatur over 60 grader C. Dette gir den beste økonomiske og hygieniske løsningen for energilagring. Med unik regulering og godt tilpassede komponenter sikres en lav returtemperatur og en god effektfaktor COP for produksjon av varmtvann.

Cetetherm AquaEfficieny er et komplett produkt som inkluderer sirkulasjonspumpe på varmepumpesiden, VVC pumpe på tappevannsiden, reguleringsventil og styresystem. Det kan leveres driftsklare system med kapasiteter opp til og med 800 kW. Varmevekslere leveres i type syrefast stål med kobberloddinger.

Cetetherm AquaEfficiency er laget for å kunne kombineres med NIBE varmepumper og akkumulatortanker. 

Cetetherm AquaEfficiency styrepanel er utstyrt med ModBus kommunikasjon som gjør det mulig å lese ut data og kontrollere enheten via nettet.

Elektriske varmekolber benyttes bare som reserveløsning, eller til å løfte temperaturen i en kortere periode.

Dette er en enkel installasjon som er klar for tilkobling. Energilagring kan gjøres i akkumulatortanksystem bestående av en eller flere NIBE UKV 20-1000 uten behov for korrosjonsbeskyttelse.

Systembeskrivelse

Cetetherm AquaEfficieny varmer opp tappevann kun ved behov, samt dekker varmetap for sirkulasjonsledningen. Energien overføres via en varme veksler fra varmepumpesiden til tappevannsiden.

På varmepumpesiden benyttes for eksempel en NIBE F1345/ F1355 væske/vann varmepumpe eller en NIBE S2125/F2120 luft/vann varmepumpe, med akkumulatortanker. Varmepumpen bør kunne levere opp til maks. 65 grader C turtemperatur. Varmepumpens ladeeffekt må tilpasses akkumulert volum på varmepumpesiden samt kapasitet på tappevannsiden.

Vannmengden på varmepumpesiden av varmeveksleren blir tilpasset behovet på tappevannsiden. Reguleringssventilen eliminerer risiko for skålding og reduserer muligheten for kalkavleiringer på tappevannsiden av varmeveksleren.

En sirkulasjonspumpe sørger hele tiden for at det finnes tappevann med ønsket temperatur i hele sirkulasjonsledningen. Akkumulatortankene på varmepumpesiden kobles normalt i serie. Ved behov for større effekt kan tankene kobles i parallell for å redusere strømningshastigheten, slik at en enda bedre sjikting oppnås i akkumulatortankene.

På varmepumpesiden er det viktig å montere en reguleringsventil mellom akkumulatortankene og varmepumpen. Dette er nødvendig for å kunne oppnå tilfredsstillende sjikting.

Varmepumpen settes opp med tappevannsprioritering, og temperaturføler BT7 plasseres i toppen av tanken nærmest varmepumpen. Den styrende temperaturføleren BT6 plasseres så høyt at 1/3 av tankens volum er plassert lavere enn temperaturføleren. Det vil si at ved tilfelle av tre helt like seriekoblede tanker, så skal BT6 plasseres på toppen av den siste tanken, da den representerer 1/3 av systemets volum.

For ekstra sikkerhet kan det monteres elektriske varmekolber i akkumulatortankene. Varmekoblene anbefales styrt via HR 10 på signal fra varmepumpen eller ved manuell drift.

Produktinformasjon

 • 526089

 • AquaEfficiency EFB6050ISR varmtvannsmodul 143 kW, 1~ 230 V

 • Cetetherm

 • 10 bar

 • 100 °C

Mål og vekt

 • 143 kW

 • Ca. 10 - 15 leiligheter

 • m/ kobberloddet varmeveksler i syrefast stål

Tilkoblinger

 • 1~ 230 V