NIBENIBE Solar FP215 P solfangerpanel, vertikal

Art. nr. 520354

Modell

Dette produktet er utgått.

Solfangeren bruker solenergi til å varme opp vann som kan brukes til oppvarming av boliger eller til varmt tappevann. Solfangeren er ikke en tilstrekkelig kilde til å drifte en hel bolig gjennom hele året, men den kan levere store mengder energi spesielt i perioden fra mars til oktober. Solfangeren prioriteres alltid foran andre kilder så lenge den genererer nok varme, og den kan kombineres med nesten alle andre varmekilder.

Hvis du allerede har en vannbåren varmepumpe, kan du samkjøre den med solfangeren for å redusere eller stoppe varmepumpens drift når solenergi alene er tilstrekkelig for anlegget. Dette kan bidra til å forlenge varmepumpens levetid og redusere slitasje, samt bidra til betydelige energibesparelser.

Solfangeren kan være et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle varmekilder og er en bærekraftig løsning for å utnytte solens kraft til å produsere varmt vann. Det er viktig å merke seg at solfangeren vil ha høyest effektivitet når den er plassert på et sted med maksimal eksponering for sollys.

I sum kan solfangeren være en del av en helhetlig løsning for å redusere energiforbruket i boligen din og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Produktinformasjon

  • 520354

  • NIBE Solar FP215 P solfangerpanel, vertikal

  • NIBE

Mål og vekt

  • Vertikal