NIBEEMK 270 energimålingssett for ACVM 270

Art. nr. 520133

For energimåling av varmtvann, varme og kjøling produsert av ACVM 270

  • Komplett sett
  • Digitalt display for avlesning
  • Beregner energi basert på væskehastighet og temperaturdifferanse

EMK 270 brukes for å måle energien ACVM 270 produserer og leverer til varmtvann, varme og kjøling.

Les mer om dette produktet

EMK 270 brukes for å måle energien ACVM 270 produserer og leverer til varmtvann, varme og kjøling.

Energimåleren fungerer ved å måle volumstrømning og temperaturdifferanse over innemodulens varmevekslere. Verdien vises i et separat display.

Produktinformasjon

  • 520133

  • 8416629

  • EMK 270 energimålingssett for ACVM 270

  • NIBE