NIBEBSA 10 magnetventil for styring av F470

Art. nr. 523375

Muliggjør vannbårent varme uten tilluftsoppvarming (Sommerdrift)

  • Muliggjør vannbårent varme uten tilluftsoppvarming
  • Installeres i kabinettet, ingen synlig endring på utsiden
  • Komplett kit

BSA 10 brukes til å blokkere tilluftoppvarmingen i F470 samtidig som det ønskes en viss varmeproduksjon i hele eller deler av det vannbårne varmesystemet.

Les mer om dette produktet
BSA 10 brukes til å blokkere tilluftoppvarmingen i F470 samtidig som det ønskes en viss varmeproduksjon i hele eller deler av det vannbårne varmesystemet. NB. ikke kompatibel med alle NIBE F470.

Produktinformasjon

  • 523375

  • 8416157

  • BSA 10 magnetventil for styring av F470

  • NIBE