NIBEAMS 10-16 Inverter med HBS 05-16 og SMO S40, splitt systempakke luft-vann varmepumpe

Art. nr. 526137

Luft-vann splitt varmepumpeløsning med SMO S-styring

 • 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning
 • S-serien m/ berøringsskjerm og trådløs Wi-Fi
 • Passer for nybygg og boliger med høyt varmebehov
 • Fleksibel installasjon med inntil 30 m kjølerørlengde mellom AMS og HBS

Splitt varmepumpesystem spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg

Les mer om dette produktet

AMS 10-16 Inverter med HBS 05-16 og SMO S40, splitt systempakke luft-vann varmepumpe inneholder:

NIBE Splitt AMS 10 med HBS hydroboks

NIBE Splitt AMS 10 med HBS hydroboks kan velges der det ønskes en 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning uten behov for frostsikring med glykolkrets mot varmeveksler inne. Systemet er spesielt aktuelt for ettermontering av varmepumpe mot eksisterende varmeanlegg, kun med installasjon av preisolerte kjølerør mellom AMS utedel og HBS hydroboks.

NIBE AMS 10-serien har frekvensstyrt kompressor som regulerer avgitt varmeeffekt etter det faktiske varmebehovet. AMS-utedelen har innebygget kondensvannoppsamling, og for bortledning av kondensvann finnes KVR kondenslangekit med isolert fleksislange med varmekabel i lengder 1, 3 eller 6 m som tilbehør. Til AMS-utedelen leveres også et tilpasset bakkestativ for å løfte utedelen opp fra bakkenivå og hindre eventuelle problemer med snøfall.

NIBE AMS 10 Inverter har samme tekniske spesifikasjoner som NIBE F2040 men krever i tillegg kjøleteknisk montasje. Passende styremoduler er SMO 20, SMO 40 eller SMO S40 med WiFi-tilkobling og touchskjerm. Med SMO 40 eller SMO S40 har man mulighet for å inkludere flere utedeler eller tilbehørsløsninger.

Egenskaper - system AMS utedel/HBS innedel med SMO-styring

 • Splitt varmepumpesystem spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg
 • Fleksibel og enkel installasjon med inntil 30 m rørlengde mellom AMS og HBS
 • CPD frekvensstyrt sirkulasjonspump som tilvalg, styrt av SMO styremodul
 • Utekompensert styring med SMO styremodul
 • Tidsstyring for varme og varmtvann
 • Prioritert tappevannsdrift mot spiralbereder
 • Klargjort for tilkobling til nettet og NIBE Uplink med SMO, alt. MyUplink med SMO S40

Egenskaper - AMS utedel

 • Utedel med kompakte mål
 • 100 % frostikker med kjøleteknisk montasje
 • Ferdigmontert dryppanne med varmekabel
 • Stillegående drift
 • Leveres med ferdig påfylt mengde kuldemedium for inntil 15 m rørlengde
 • Inverterstyrt kompressor som gir høy årsvarmefaktor og energibesparelse
 • Leveres for 1~ 230 V Hydroboks

Egenskaper - HBS 05 innedel

Utedelen NIBE AMS tilkobles hydroboksen NIBE HBS, som plasseres innendørs i teknisk rom på medfølgende veggkonsoll. Hydroboksen inkluderer filterball, konsoll og kondensvannslange. Kondens dannes normalt kun i aktiv kjøledrift. Sammen gir dette et SPLIT-system med optimale besparelser. NIBE SPLIT-systemet kan kobles mot NIBE SMO styremodul eller NIBE VVM innemodul. For komplett system tilkommer også kjølerør og en CPD sirkulasjonspumpe, se systempakkene som følger. SPLIT HBS 05 kan enkelt tilpasses eksisterende anlegg.

 • Kompakt og plassbesparende hydroboks i isolert utførelse, for montering på vegg
 • Inkluderer varmeveksler og tørrefilter for kjølekrets
 • El. tilkobling for KVR varmekabelsett for AMS utedel
 • Aktiv kjølefunksjon 4-rørs med tilbehør VCC vekselventil alt. ACS 310 sammen med VVM innemodul
 • En kuldekrets

  En inverterstyrt kompressor

  Dryppanne med varmekabel for kondensvann

 • Flere maskiner kan kobles i parallell

  Stillemodus utedel

Produktinformasjon

 • 526137

 • AMS 10-16 Inverter med HBS 05-16 og SMO S40, splitt systempakke luft-vann varmepumpe

 • NIBE

 • AMS/HBS

 • Splitt

 • R410A

Tilkoblinger

 • 15 m

 • 30 m

 • 7 m

 • 1~ 230 V

 • 28 mm

Varme

 • -20 °C

 • 43 °C

 • 7,03 kW

 • 18 kW

 • 4,85

 • 4,8

 • 58 °C

 • 55 °C

Innedel

 • 0,39 l/s

 • 6 Bar

 • 150 l

Utedel

 • 6000 m³/t

Loading image...

Produkt

Art. nr.

R NIBE Hydroboks HBS 20 HBS 05

HBS 05-16 hydroboks for AMS 10-16

523259

R NIBE luftvann AMS 10 16 kW utedel

AMS 10-16 Inverter, 1~ 230 V, luft-vann splitt varmepumpe utedel

520241

R523996 NIBE SMO S40

SMO S40 styremodul

523996