NIBEAMS 20-10 Inverter med HBS 20-10 og SMO 20, splitt systempakke luft-vann varmepumpe R32 inkl. montasjemateriell

Art. nr. 526379

Frostsikker splitt varmepumpeløsning, spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg

 • Frostsikker luft-vann varmepumpeløsning
 • Fleksibel installasjon med inntil 50 m kjølerørlengde mellom AMS og HBS
 • Passer for nybygg og boliger med lavt til medium varmebehov
 • Benytter kuldemedium R32 - lav GWP

Splitt varmepumpesystem med montasjemateriell, spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg

Les mer om dette produktet

AMS 20-10 Inverter med HBS 20-10 og SMO 20, splitt systempakke luft-vann varmepumpe R32 inkl. montasjemateriell inneholder:

AMS 20-10 utedel, HBS 20 hydroboks, SMO 20 styremodul, samt bakkestativ, kondensvannsslange, CPD sirk. pumpe, preisolert rørsett, ventiler og koblingssett.

Tilbehør

NIBE Splitt AMS 20 med HBS hydroboks

Ny modell NIBE AMS 20 med HBS hydroboks kan velges der det ønskes en 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning uten behov for frostsikring med glykolkrets mot varmeveksler inne. Systemet er spesielt aktuelt for ettermontering av varmepumpe mot eksisterende varme-anlegg, kun med installasjon av preisolerte kjølerør mellom AMS utedel og HBS hydroboks.

NIBE AMS 20 -serien benytter kuldemedium R32 og har frekvensstyrt kompressor som regulerer avgitt varmeeffekt etter det faktiske varmebehovet. AMS-utedelen har innebygget kondensvannoppsamling, og for bortledning av kondensvann finnes KVR kondenslangekit med isolert fleksislange med varmekabel i lengder 1, 3 eller 6 m som tilbehør. Til AMS-utedelen leveres også et tilpasset bakkestativ for å løfte utedelen opp fra bakkenivå og hindre eventuelle problemer med snøfall.

NIBE AMS 20 Inverter har samme tekniske spesifikasjoner som NIBE F2040 men krever i tillegg kjøleteknisk montasje. Passende styremoduler er SMO 20, SMO 40 eller SMO S40 med WiFi-tilkobling og touchskjerm. Med SMO 40 eller SMO S40 har man mulighet for å inkludere flere utedeler eller tilbehørsløsninger.

Egenskaper - system AMS utedel/HBS innedel med SMO-styring

 • Splitt varmepumpesystem spesielt egnet for ettermontering mot eksisterende varmeanlegg
 • Fleksibel og enkel installasjon med inntil 30 m rørlengde mellom AMS og HBS
 • CPD frekvensstyrt sirkulasjonspump som tilvalg, styrt av SMO styremodul
 • Utekompensert styring med SMO styremodul
 • Tidsstyring for varme og varmtvann
 • Prioritert tappevannsdrift mot spiralbereder
 • Klargjort for tilkobling til nettet og NIBE Uplink med SMO, alt. MyUplink med SMO S40

Egenskaper - AMS utedel

 • Utedel med kompakte mål
 • 100 % frostikker med kjøleteknisk montasje
 • Ferdigmontert dryppanne med varmekabel
 • Stillegående drift
 • Leveres med ferdig påfylt mengde kuldemedium for inntil 15 m rørlengde, kuldemedium R32
 • Inverterstyrt kompressor som gir høy årsvarmefaktor og energibesparelse
 • Leveres for 1~ 230 V Hydroboks

Egenskaper - HBS 05 innedel

Utedelen NIBE AMS tilkobles hydroboksen NIBE HBS, som plasseres innendørs i teknisk rom på medfølgende veggkonsoll. Hydroboksen inkluderer filterball, konsoll og kondensvannslange. Kondens dannes normalt kun i aktiv kjøledrift. Sammen gir dette et SPLIT-system med optimale besparelser. NIBE SPLIT-systemet kan kobles mot NIBE SMO styremodul eller NIBE VVM innemodul. For komplett system tilkommer også kjølerør og en CPD sirkulasjonspumpe, se systempakkene som følger. SPLIT HBS 20 kan enkelt tilpasses eksisterende anlegg.

 • Kompakt og plassbesparende hydroboks i isolert utførelse, for montering på vegg
 • Inkluderer varmeveksler og tørrefilter for kjølekrets
 • El. tilkobling for KVR varmekabelsett for AMS utedel
 • Aktiv kjølefunksjon 4-rørs med tilbehør VCC vekselventil alt. ACS 310 sammen med VVM innemodul
 • Kuldemedium R32
 • Utetemperaturføler

  En kuldekrets

  En inverterstyrt kompressor

  Dryppanne med varmekabel for kondensvann

 • Varmefunksjon

  Varmtvannoppvarming

  Smart Price Adaption - styring etter strømpris

  Tariffstyring

  SG-Ready (Smart Grid)

  Styring av tilleggsvarme av/på

  Styring av tilleggsvarme trinn

  Uplink app-styring

  Tilkobling til internett via kabel

  Logging av driftsdata

  USB-tilkobling for oppdatering av software

  Kjølefunksjon

  Stillemodus utedel

  Styring via app tilgjengelig

  Lav GWP kuldemedium

Produktinformasjon

 • 526379

 • 8417464

 • AMS 20-10 Inverter med HBS 20-10 og SMO 20, splitt systempakke luft-vann varmepumpe R32 inkl. montasjemateriell

 • NIBE

 • AMS/HBS

 • Splitt

 • R32

Tilkoblinger

 • 15 m

 • 50 m

 • 30 m

 • 1~ 230 V

 • 28 mm

 • Utvendige gjenger

Varme

 • -20 °C

 • 43 °C

 • 4,00 kW

 • 11 kW

 • 5,33

 • 5,0

 • 58 °C

 • 55 °C

Innedel

 • 0,19 l/s

 • 6 Bar

 • 1~ 230 V

Utedel

 • 1~ 230 V

 • 16 A