NIBEAMS 10-6 Inverter og HBS 05-06 splitt systempakke luft-vann varmepumpe

Art. nr. 526134

Denne pakken er utgått.

AMS 10-6 Inverter og HBS 05-06 splitt systempakke luft-vann varmepumpe inneholder:

Tilbehør

NIBE AMS 10 / AMS 20 med HBS hydroboks kan velges der det ønskes en 100 % frostsikker luft-vann varmepumpeløsning uten behov for frostsikring med glykolkrets mot varmeveksler inne. Systemet er spesielt aktuelt for ettermontering av varmepumpe mot eksisterende varme-anlegg, kun med installasjon av preisolerte kjølerør mellom AMS utedel og HBS hydroboks. NIBE AMS 10 / AMS 20 -serien har frekvensstyrt kompressor som regulerer avgitt varmeeffekt etter det faktiske varmebehovet. AMS-utedelen har innebygget kondensvann-oppsamling, og for bortledning av kondensvann finnes KVR kondenslangekit med isolert fleksislange med varmekabel i lengder 1, 3 eller 6 m som tilbehør. Til AMS-utedelen leveres også et tilpasset bakkestativ for å løfte utedelen opp fra bakkenivå og hindre eventuelle problemer med snøfall. NIBE AMS 10 / AMS 20 Inverter har samme tekniske spesifikasjoner som NIBE F2040 men krever kjøleteknisk montasje. Passende styremoduler er SMO 20, SMO 40 eller SMO S40 med WiFi-tilkobling og touchskjerm. Med SMO 40 eller SMO S40 har man mulighet for å inkludere flere utedeler eller tilbehørsløsninger.

Egenskaper - system AMS/HBS med SMO

 • Fleksibel og enkel installasjon med inntil 30 m rørlengde mellom AMS og HBS
 • CPD frekvensstyrt sirkulasjonspump som tilvalg, styrt av SMO styremodul
 • Utekompensert styring med SMO styremodul
 • Tidsstyring for varme og varmtvann
 • Prioritert tappevannsdrift mot spiralbereder
 • Klargjort for tilkobling til nettet og NIBE Uplink med SMO, alt. MyUplink med SMO S40

Egenskaper - kun utedel

 • Utedel med kompakte mål
 • 100 % frostikker med kjøleteknisk montasje
 • Ferdigmontert dryppanne med varmekabel
 • Stillegående drift
 • Leveres med ferdig påfylt mengde kuldemedium for inntil 15 m rørlengde
 • Inverterstyrt kompressor som gir god regulering, høy årsvarmefaktor og energibesparelse
 • Leveres for 1~ 230 V Hydroboks NIBE HBS 05 / HBS 20

Utedelen NIBE AMS tilkobles hydroboksen NIBE HBS, som plasseres innendørs i teknisk rom på medfølgende veggkonsoll. Hydroboksen inkluderer filterball, konsoll og kondensvannslange. Kondens dannes normalt kun i aktiv kjøledrift. Sammen gir dette et splittsystem med optimale besparelser. NIBE SPLIT-systemet kan kobles mot NIBE SMO styremodul eller NIBE VVM innemodul. For komplett system tilkommer også kjølerør og en CPD sirkulasjonspumpe, se systempakkene som følger. SPLIT HBS 05 / HBS 20 kan enkelt tilpasses eksisterende anlegg.

Egenskaper Hydroboks HBS

 • Kompakt og plassbesparende hydroboks i isolert utførelse, for montering på vegg
 • Inkluderer varmeveksler og tørrefilter for kjølekrets
 • El.tilkobling for KVR varmekabelsett for AMS utedel
 • Aktiv kjølefunksjon 4-rørs med tilbehør VCC vekselventil alt. ACS 310 sammen med VVM innemodul
 • Ny HBS 20 har R32 kuldemedium
 • En kuldekrets

  En inverterstyrt kompressor

  Dryppanne med varmekabel for kondensvann

 • Flere maskiner kan kobles i parallell

  Stillemodus utedel

Produktinformasjon

 • 526134

 • AMS 10-6 Inverter og HBS 05-06 splitt systempakke luft-vann varmepumpe

 • NIBE

 • AMS/HBS

 • Splitt

 • R410A

Tilkoblinger

 • 15 m

 • 30 m

 • 7 m

 • 1~ 230 V

 • 28 mm

 • Utvendige gjenger

Varme

 • -20 °C

 • 43 °C

 • 2,67 kW

 • 7,5 kW

 • 5.32

 • 3.6

 • 58 °C

 • 55 °C

Innedel

 • 0,19 l/s

 • 6 Bar

 • 20 l

 • 1~ 230 V

 • 16 A

Utedel

 • 1~ 230 V