TTM EnergiprodukterMag 250 systemfilter

Art. nr. 4460216

Effektivt delstrømsfilter for fjerning av magnetitt og partikler

  • Effektivt magnetitt delstrømsfilter med pumpe
  • Egnet som flytting mellom problemanlegg
  • Enkel å tilkoble eksisterende anlegg

Anbefales for systemer hvor det er kjent at magnetitt og andre partikler er i systemvæsken.

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Magnetfilteret TTM Mag 250 med pumpe anbefales å benyttes i systemer hvor det er kjent at magnetitt og andre partikler er i systemvæsken. Filteret kan benyttes både under arbeid med systemet eller som en permanent løsning.

Under arbeid tar Mag 250 kun for seg en liten del av vannet og vil derfor ikke påvirket trykket eller gjennomstrømningen i systemet.

Som standard leveres Mag 250 med filterpose med maskemønster på 1 mikron. Andre typer filterposer kan leveres på forespørsel.

Produktinformasjon

  • 4460216

  • 8526024

  • Mag 250 systemfilter

  • TTM Energiprodukter