ImpelAutomatisk lufteventil 5021, m/serviceventil 3/8" utv. gjenger

Art. nr. 523984

Hindrer korrosjon og driftsproblemer i anlegget

 • Automatisk lufteventil med serviceventil
 • Ventilhus i messing
 • Utvenndig gjenger 3/8"

For å fjerne luft i varme- og kjølesystemer

Les mer om dette produktet

Ventilen brukes i forbindelse med lufting av lukkede varme og kjølesystemer. For å få automatisk lufting av systemet, drei det sorte rattet en omdreining mot klokken i fra stengt posisjon. La ventilen deretter bli stående i denne posisjonen. For å stenge av utluftingen skal rattet dreies med klokken til rattet stopper. Når man skrur lufteventilen av serviceventilen, så vil seviceventilen stenges automatisk. Dette betyr at lufteventilen kan demonteres uten å måtte tømme systemet.

OBS!

 • Husk at systemet kan inneholde varmt media og media under høyt trykk
 • Vis forsiktighet for å unngå personskader

Konstruksjon

 • Hus laget i messing Tetningsring laget i PTFE Trykk og temperatur
 • Høyeste tillatte arbeidstrykk: PN10
 • Høyeste tillatte arbeidstemperatur: +110°C

Innstallasjon

 • Ventilen skal plasseres vertikalt og på systemets høyeste punkt, da luften stiger oppover. Eventuell glykolblanding må ikke overstige 30%. Ventilen må plasseres frostfritt og tilgjengelig for service.

Montasje

 • Start med serviceventilen. Den utvendige gjengen har en teflonring for tetting. Ytterlig tettemateriale er ikke nødvendig. Monter serviceventilen ved hjelp av fastnøkkel eller skiftenøkkel. Det skal trekkes til slik at gjengene bunner og at teflonringen ikke lenger synes. Monter så lufteventilen. O-ringen i bunnen av lufteventilen vil være nok til å tette. Trekk til slik at serviceventil og lufteventil går helt sammen. Når lufteventilen er påmontertert, vil serviceventilen være åpen. Serviceventilen vil stenge automatisk dersom lufteventilen demonteres.

Vedlikehold

 • Ventilen er normalt vedlikeholdsfri, men den bør kontrolleres med jevne mellomrom.

Produktinformasjon

 • 523984

 • 5587209

 • Automatisk lufteventil 5021, m/serviceventil 3/8" utv. gjenger

 • Impel

Tilkoblinger

 • 3/8"