SentinelX500 Inhibited Glycol, 20 liter

Art. nr. 525011

Effektiv frostbeskyttelse

  • Kontroll av avleiringer og korrosjon
  • Hjelper til med å forhindre dannelse av hydrogengass.
  • Egnet for alle metaller inkludert aluminium

Frostvæsketilsetning for vannbårne systemer

Les mer om dette produktet

Sentinel X500 er en fler funksjons frostvæsketilsetning sammensatt for å avhjelpe kontroll av korrosjon, avsetning, kjelstøy og hydrogengass i alle typer indirekte varmesystemer, inkludert de som inneholder aluminiumkomponenter. Hvis minimumsnivåer opprettholdes sikrer produktet en permanent beskyttelse og trenger ikke skiftes ut. Sentinel X500 er egnet for bruk i alle typer vann, bådehardt og bløtt. Sammensetningen har lav toksisitet, er farveløs og lett håndterbar.


Dosering og mengde


Doseringsmengde for Sentinel X500 er avhengig av nødvendig frostbeskyttelsesnivå. En 20 liters beholder med Sentinel X500 tilsatt et vanlig eneboligsystem med 8 til 10 radiatorpaneler vil gi minimum konsentrasjon for tilsetning mot rust og avsetninger, i tillegg til frostbeskyttelse ned til -6°C. To 20 liters beholdere vil gi frostbeskyttelse ned til -20°C. En dosering på minimum 20 % er nødvendig for å oppnå minste konsentrasjonstilsetning mot rust og avsetninger.


Sentinel testsett kan benyttes for å bekrefte at dette nivået er nådd. For å avgjøre nøyaktig glykolkonsentrasjon, kreves et refraktometer. Mer informasjon kan skaffes ved forespørsel.


For best resultat, anbefales det at systemene renses og spyles i samsvar med BS7593; nye systemer og de opp til 6 måneder gamle med Sentinel X300, eksisterende systemer med Sentinel X400. Hvis systemet allerede har støy på grunn av kalkavleiringer i varmeveksleren, skal Sentinel X200 tilsettes sammen med Sentinel X500.


Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.


Lukkede systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet tilslutningspunkt.

Produktinformasjon

  • 525011

  • 8525941

  • X500 Inhibited Glycol, 20 liter

  • Sentinel

Mål og vekt

  • 20 liter