SentinelX400 Sludge Remover, 1 liter

Art. nr. 525004

Fjerner radiatorslagg effektivt

  • Bidrar til å gjenopprette sirkulasjonen
  • Gjenoppretter systemeffektiviteten
  • Egnet for alle metaller inkludert aluminium

Systemgjenoppretter for vannbårne systemer

Les mer om dette produktet

Volum

Tilbehør

Sentinel X400 har blitt utviklet for effektiv vask av eksisterende vannbårne systemer der det er betydelige mengder rustrester.


Sentinel X400 driver ut gamle rust produkter. Den er ideell til bruk der det er en ny fyrkjel eller (varme) pumpe skal monteres på et eksisterende system, eller der radiatorer har kalde områder eller er delvis blokkert på grunn av slaggoppbygging.


Sentinel X400 er en ikke-syreholdig sammensetning som kan brukes i alle typer indirekte varmesystemer inkludert de som inneholder aluminiums komponenter.


Dosering og innmating


1 liter med Sentinel X400 er tilstrekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiatorpaneler. Større systemer skal doseres med 2 liter. For å rengjøre et eksisterende system i samsvar med BS7593,
skal Sentinel X400 sirkuleres, fortrinnsvis ved normal operasjonstemperatur, med alle ventilene åpne og pumpen satt til maks gjennomstrømming i en kort periode på 2 timer eller inntil tilfredsstillende ytelse er gjenopprettet.


Der systemene er svært dårlige, anbefales en lengre periode med sirkulering (d.v.s. opp til 4 uker), men produktet vil ikke åpne et blokkert rør. Det er ikke noen tidsbestemt grense for tiden produktet trygt kan stå i systemet.


Hurtigvask kan utføres hvis Sentinel X400 brukes i sammenheng med en strømdrevet skylleenhet. Skyll systemet før påfylling å behandle det med Sentinel X100 tilsetning, eller Sentinel X500 tilsatt frostvæske.


Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.


Lukka systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis full, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Produktinformasjon

  • 525004

  • 8525933

  • X400 Sludge Remover, 1 liter

  • Sentinel

Mål og vekt

  • 1 liter