SentinelX300 New Boiler Cleaner, 1 liter

Art. nr. 525003

Fjerner oljer, fett, flussmiddel rester osv.

  • Behandler og beskytter metalloverflater
  • Ingen nøytraliseringsprosess er nødvendig
  • Egnet for alle metaller inkludert aluminium

Systemrengjøring for nye vannbårne systemer

Les mer om dette produktet

Volum

Tilbehør

Sentinel X300 har blitt utviklet som en rensehjelp for nye sentralvarmesystemer og de opp til 6 mnd. gamle. Den vil fjerne rester av flussmiddler, fett, olje, oljekontaminanter, slagg og installasjonsrester.

Sentinel X300 passiverer metalloverflatene i systemet og bidrar til å forhindre kobberavsetninger, som ofte forårsaker alvorlig korrosjon og «pittings» hull i radiatorene.

Sentinel X300 er en nøytral sammensetning som kan brukes i ale typer indirekte varmesystemer inkludert de som inneholder aluminiums komponenter.

Dosering og innmating

1 liter med Sentinel X300 er tilstrekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiatorpaneler. Større systemer skal doseres med 2 liter. Hvis systemet er nytt, skal dette skje første gangen den fylles opp.

For beste resultat, skal vannet sirkuleres ved normal operasjonstemperatur i mellom 1-2 timer, men ikke mer enn 24 timer.

Hvis det ikke er mulig å varme opp vannet, må sirkuleringstiden kompenseres ved å utvide tiden til minst 24 timer, men ikke mer enn én uke.

Tøm og skyll systemet før påfylling og behandle det med Sentinel X100 tilsetning, eller Sentinel X500 tilsatt frostvæske.

Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.

Lukkede systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Produktinformasjon

  • 525003

  • 8525932

  • X300 New Boiler Cleaner, 1 liter

  • Sentinel

Mål og vekt

  • 1 liter