SentinelX200 Noise Reducer, 1 liter

Art. nr. 525002

Reduserer problemer ved fyringsanleggsstøy

  • Ikke-syreholdig og ikke-rustdannende
  • Holder seg i systemet
  • Egnet for alle metaller inkludert aluminium

Støyreduksjon for vannbårne sentralvarmesystemer

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Sentinel X200 er et ikke-syreholdig produkt som har blitt utviklet for behandling av ‘knitring’ i sentralvarmeanlegg forårsaket av kalkavleiringer. I motsetning til alternativ behandlinger, blir Sentinel X200 tilsatt systemet og holder seg i systemet uten å forårsake noen problemer. Sentinel X200 er svært gunstig for å redusere støyproblemer forårsaket av kalkavleiringer på varme veksleroverflaten, og gjenoppretter anleggets effektivitet. Mange støyproblemer er forårsaket av systemdesign eller tekniske feil. Det er viktig å se etter denne type feil før du finner et kjemisk middel for å løse problemet.

Kjel støy kan også forårsakes av slagg (f. eks. jernoksydrester fra rust), i dette tilfellet skal systemet renses med Sentinel X400.

Dosering og innmating

1 liter med Sentinel X200 er tilstrekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiatorpaneler. Større systemer skal doseres med 2 liter.


Tiden det tar for støyen å avta eller fjernes helt vil avhenge av hardheten og mengden av kalkavleiringer som finnes i systemet.


I alvorlige tilfeller vil en ny dose av Sentinel X200 bli nødvendig. Sentinel X200 skal være i systemet. Systemvannet skal også behandles med Sentinel X100 tilsetning, eller Sentinel X500 tilsatt frostvæske.


Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.


Lukka systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Produktinformasjon

  • 525002

  • 8525931

  • X200 Noise Reducer, 1 liter

  • Sentinel

Mål og vekt

  • 1 liter