SentinelX100 Quick Test, 2 tester

Art. nr. 525015

Påviser om anlegget inneholder tilstrekkelig mengde beskyttende X100 Inhibitor

  • Enkel og rimelig test
  • Tåler frost og har lang levetid
  • Påviser raskt innholdet av X100 Inhibitor

Testsett for påvising av x100 Inhibitor

Les mer om dette produktet

Enkelt testsett for å påvise om anlegget er beskyttet med tilstrekkelig mengde Sentinel X100 Inhibitor. Testsettet er enkelt i bruk og gir raskt svar.

 

Settet inneholder flere tabletter slik at samme sett kan benyttes to ganger.

 

1. Tilfør prøverøret 5 ml vann fra anlegget som skal kontrolleres.

2. Legg en tablett nr 1 og en tablett nr 2 opp i prøverøret (tablettene kan gjerne knuses først for hurtigere oppløsning).

3. Sett på lokket og rist gjentatte ganger for å blande.

4. Vent ti minutter og hold prøverøret over fargeskalaen på esken.

5. Ved å holde prøverøret over den hvite delen av fargeskalaen kan man samenlikne fargen på testen mot den gule delen av fargeskalaen.

6. Er fargen på prøven lik eller mørkere enn den gule delen av fargeskalaen, inneholder anlegget tilstrekkelig mengde X100 Inhibitor.

7. Er fargen på prøven lysere enn den gule delen av fargeskalaen, inneholder anlegget utilstrekkelig mengde X100 Inhibitor. I så fall tilfør mer X100 Inhibitor.

Produktinformasjon

  • 525015

  • 8525943

  • X100 Quick Test, 2 tester

  • Sentinel