AdeyMC3+ Kjemisk rensevæske

Art. nr. 523159

Fjerner jernoksid, slam og kalkavleiringer i varme-/kjøleanlegg

  • Passer for alle varme/-kjølesystemer
  • Kompatibel med alle metaller, inkludert aluminium
  • Reduserer energikostnader og Co2 utslipp
  • Ikke farlig kjemikalie
  • Biologisk nedbrytbar

Kjemisk rensevæske

Les mer om dette produktet

MC3+ er et høyteknologisk kjemisk rensemiddel. Produktet er laget spesielt for å fjerne jernoksid, slam og kalkavleiringer i varme-/kjøleanlegg. Spesielt egnet for rens av gulvvarmekretser og i systemer der en rens inntil 30 dager er mulig å gjennomføre.

Ved kjemisk rens skal anlegget flushes 5 x vannvolum. Benytt Konduktivitetsmåler for kontroll at vannet er rent under flush på hver krets.

Produktinformasjon

  • 523159

  • 8525958

  • MC3+ Kjemisk rensevæske

  • Adey

Mål og vekt

  • 0,5 l.