SentinelLeak Sealer, 1 liter

Art. nr. 525007

Silikonbasert emulsjon

  • Sirkulerer i varmesystemet
  • Lett spredbar
  • Skaper ikke blokkering i systemet

Tilsetning for tetting av små lekkasjer

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Sentinel Leak Sealer er et addativt tilsetningsstoff til varmesystemer for tetting av små lekkasjer. Normalt er lekkasjen tettet i løpet av 24 timer, men dette avhenger av størrelsen på lekkasjen og temperaturen.

Dosering og innmating

1 liter Leak Sealer holder til behandling av et varmesystem med 8-10 radiatorer. Større system tilsettes 2 liter Leak Sealer. Etter dosering skal systemet gå som normalt i minst 15 minutter. Varme er gunstig for prosessen.

Åpne systemer: Dosering via et bypass-system eller en egnet Sentinel
doseringsbeholder.


Lukkede systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Produktinformasjon

  • 525007

  • 8525936

  • Leak Sealer, 1 liter

  • Sentinel