SentinelLeak Sealer, 1 liter

Art. nr. 525007

Silikonbasert emulsjon

  • Sirkulerer i varmesystemet
  • Lett spredbar
  • Skaper ikke blokkering i systemet

Tilsetning for tetting av små lekkasjer

Les mer om dette produktet

Sentinel Leak Sealer er et addativt tilsetningsstoff til varmesystemer for tetting av små lekkasjer. Normalt er lekkasjen tettet i løpet av 24 timer, men dette avhenger av størrelsen på lekkasjen og temperaturen.

Dosering og innmating

1 liter Leak Sealer holder til behandling av et varmesystem med 8-10 radiatorer. Større system tilsettes 2 liter Leak Sealer. Etter dosering skal systemet gå som normalt i minst 15 minutter. Varme er gunstig for prosessen.

Åpne systemer: Dosering via et bypass-system eller en egnet Sentinel
doseringsbeholder.


Lukkede systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Produktinformasjon

  • 525007

  • 8525936

  • Leak Sealer, 1 liter

  • Sentinel