ElectorElector M25, elektrokjemisk vannbehandling, maks systemvolum 5 m³

Art. nr. 4460110

Fjerner eksisterende avleiringer, rust og partikler, -hindrer de å gjenoppstå

 • Beskytter kjeler, varmevekslere, ventiler og andre komponenter fra korrosjon
 • Stabiliserer pH verdien på mellom 8,5 og 10
 • Tar opp oksygen og andre oppløste gasser

Elector korrosjonsbeskyttelse er en enkel og miljøvennlig måte å behandle teknisk vann på for å unngå slam, korrosjon og gasser. Når enheten er installert trenger den ikke korrosjonsbekyttende midler eller ekstern strømforsyning.

Les mer om dette produktet

Tilkobling

Modell

Elector korrosjonsbeskyttelse er en enkel og miljøvennlig måte å behandle teknisk vann på for å unngå slam,
korrosjon og gasser. Når enheten er installert trenger den ikke korrosjonsbekyttende midler eller ekstern
strømforsyning.

Ved bruk av Elector vil ikke bare slam og partikler bli fjernet, men også forhindret fra å oppstå igjen ved at
den holder høy kvalitet på teknisk vann.

Elector - for installasjon i retur (systemvolum varmeanlegg opp til 1,5 m³)
Elector XS-5 og S10-V kombinerer to teknikker i en enhet -slamutskiller og korrosjonsbeskytter ved
elektronisk vannbahandling. Kombinasjonen av disse to teknikkene tillater installasjon i retur, før vannet går
inn i varmeveksler eller kjele.

Oppsamlinger av gammel korrosjon blir fjernet i hele varmesystemet som følge av den elektroniske vannbehandlingen. Oppsamlingene blir omformet til slam som transporteres til Elector-karet og filtrert ut og fjernet fra systemet permanent.

Elector - for installasjon i bypass (systemvolum varmeanlegg opp til 300 m³)
Elector korrosjonsbeskyttelse for installasjon i bypass er laget for system som trenger korrosjonsbeskyttelse, men hvor gjennomskylling er vanskelig og oksygennivået er høyt som følge av f.eks. vannrør som ikke er difusjonstette.

Elector S-XL+ er laget for å sikre at vannet forblir lengst mulig i Elector-karet for å sikre omfattende, grundig behandling av vannet og effektiv utskilling av gasser.


Vedlikeholdet består av enkel tømming av Elector-karet slik at slam og korrosjon fjernes fra systemet. Systemet blir gradvis renset og dannelse av ny korrosjon og slam forhindres.

Kapasitet for Elector halveres ved installasjon i kjøleanlegg.

 

Produktinformasjon

 • 4460110

 • 8561014

 • Elector M25, elektrokjemisk vannbehandling, maks systemvolum 5 m³

 • Elector

 • På gulv

 • 6 bar

 • 90 °C

Mål og vekt

 • 915 mm

 • 383,5 mm

 • 465 mm

 • Delstrøm (bypass)

 • M25