ElectorElector M25, elektrokjemisk vannbehandling, maks systemvolum 5 m³

Art. nr. 4460110

Forbruker oppløst oksygen, stabiliserer pH verdien, og håndterer bunnfelling (sedimentering).

 • Beskytter kjeler, varmevekslere, ventiler og andre komponenter fra korrosjon
 • Stabiliserer pH verdien >8.3 ved hjelp av elektrokjemisk dannet hydroksid
 • Forbruk av oppløst oksygen ved hjelp av elektrokjemiske reaksjoner

Elector korrosjonsbeskyttelse er en enkel og miljøvennlig måte å behandle teknisk vann på for å unngå slam, korrosjon og gasser. Enheten trenger ikke ekstern strømforsyning.

Les mer om dette produktet

Tilkobling

Modell

Tilbehør

Elector er en elektrokjemisk vannbehandler for lukkede vannførende energisystemer. Andre produkter som kan velges i et vannbehandlingsprogram er for eksempel vakuumavgasser og partikkel- og magnetfilter.

MERK: Det skal IKKE tilsettes kjemikalier når Elector benyttes.

Kjernefunksjoner:
• Forbruk av oppløst oksygen ved hjelp av elektrokjemisk reaksjon.
• Stabiliserer pH-verdien >8.3 ved hjelp av elektrokjemisk dannet magnesiumhydroksid.
• Beskytter kjeler, varmevekslere, ventiler og andre komponenter fra korrosjon.

Elector, for systemvolum varmeanlegg opp til 300 m³
Elector installeres i delstrøm. Ekstern sirkulasjonspumpe bør monteres for å sikre strømning over Elector, og denne sirkulasjonspumpen bestilles separat. Dynamisk mengdebegrensningsventil medfølger for installasjon i returløpet ut av Elector, og den sørger for at mengden over enheten ikke overskrides. Det følger også med en mengdemåler som vil vise om det sirkulerer, og hvor mye som sirkulerer og har sirkulert over enheten. Merk at ved installasjon i kjølesystem, reduseres kapasiteten på Electoren.

 

Produktinformasjon

 • 4460110

 • 8561014

 • Elector M25, elektrokjemisk vannbehandling, maks systemvolum 5 m³

 • Elector

 • På gulv

 • 6 bar

 • 90 °C

Mål og vekt

 • 915 mm

 • 383,5 mm

 • 465 mm

 • Delstrøm (bypass)

 • M25