ElectorDisplay for Elector

Art. nr. 4460190

Funksjonskontroll av Elector elektrokjemisk vannbehandling

  • Funksjonsviser for Elector
  • Enkel avlesning
  • Kontrollpunkt ved FDV

Funksjonsdisplay for Elector elektrokjemiske vannbehandling

Les mer om dette produktet

Funksjonsdisplay for Elector

Fabrikkmontert ved leveranse. Analogt display der den elektrokjemiske vannbehandlingens funksjon kontrolleres. Hvis vannet har høy konduktans eller et høyt nivå oppløst oksygen, vil den elektrokjemiske cellen automatisk arbeide hardere og viseren står på et høyere nivå.

Normalt arbeidsområde ligger mellom 0,5 og 9,0.

Produktinformasjon

  • 4460190

  • Display for Elector

  • Elector