ElectorDisplay for Elector

Art. nr. 4460190

Funksjonskontroll av Elector

  • Funksjonsviser for Elector
  • Enkel avlesning
  • Kontrollpunkt ved FDV

Funksjonsdisplay for Elector (fabrikkmontert ved leveranse). Den elektrokjemiske vannbehandlingens funksjon kan kontrolleres via dette analoge displayet. Hvis vannet har høy konduktans eller et høyt nivå oppløst oksygen, vil den elektrokjemiske cellen automatisk arbeide hardere og viseren står på et høyere nivå. Normalt arbeidsområde ligger mellom 0,5 og 9,0.

Les mer om dette produktet

Funksjonsdisplay for Elector (fabrikkmontert ved leveranse). Den elektrokjemiske vannbehandlingens funksjon kan kontrolleres via dette analoge displayet. Hvis vannet har høy konduktans eller et høyt nivå oppløst oksygen, vil den elektrokjemiske cellen automatisk arbeide hardere og viseren står på et høyere nivå. Normalt arbeidsområde ligger mellom 0,5 og 9,0.

Produktinformasjon

  • 4460190

  • Display for Elector

  • Elector