IVARESS41 Teknisk modul, 4 GV, 5 KV, 3 VV (35-35-18-22-28)

Art. nr. ESS41F4C5H3

Teknisk leilighetsmodul.

  • Kompakt prefabrikkert enhet.
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere.
  • Oversiktlig og ryddig design.

ESS-41 serien leveres med basemodulen Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming. Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral. Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet. Skap som passer: artikkel nummer 2025658.

Les mer om dette produktet

Modell

Antall uttak

ESS-41 serien leveres med basemodulen Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral.

Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet.

 

Tekniske sentraler leveres med distansestykke i plast (ikke for permanent installasjon), slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. 

Distansestykker i plast er kun for midlertidig bruk. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

 

Tilhørende skap, gjennomføringer, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat. Skap som passer: artikkel nummer 2025658.

Produktinformasjon

  • ESS41F4C5H3

  • ESS41 Teknisk modul, 4 GV, 5 KV, 3 VV (35-35-18-22-28)

  • IVAR

Mål og vekt

  • 4 GV, 5 KV, 3 VV

  • ESS41