IVARTeknisk modul ESS-41, 4 GV, 5 KV, 3 VV (35-35-18-22-28)

Art. nr. ESS41F4C5H3

Teknisk leilighetsmodul, passer i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming

  • Kompakt prefabrikkert enhet
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere
  • Oversiktlig og ryddig design

ESS41 serien leveres med basemodulen Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Les mer om dette produktet

Modell

Antall uttak

Tilbehør

Teknisk modul ESS41

ESS41 serien leveres med basemodulen Equistatic og passer i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral. Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet.

Tekniske sentraler leveres i utgangspunktet med distansestykke i plast for midlertidig bruk, slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

Tilhørende skap, gjennomføringer, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat. Skap som passer: Art.nr. 2025506.

 

Produktinformasjon

  • ESS41F4C5H3

  • Teknisk modul ESS-41, 4 GV, 5 KV, 3 VV (35-35-18-22-28)

  • IVAR

Mål og vekt

  • 4 GV, 5 KV, 3 VV

  • ESS41