IVARIVAR monteringssett for rørfordelere, DN25 vinkel, med 3/4" dynamisk ventilkropp og plass for energimåler

Art. nr. 4690120

Sett for energimåling og regulering for montering på IVAR rørfordelere

  • Kompakt enhet for tilkobling fordeler
  • Plass for montering av energimåler
  • Ventilhus, plass for montering av PICV

Sett for energimåling og regulering for montering på IVAR rørfordelere.

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Sett for energimåling og regulering for montering på IVAR rørfordelere. Tekniske sentraler leveres med distansestykke i plast (ikke for permanent installasjon), slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. Distansestykker i plast er kun for midlertidig bruk. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing. Ventilhus med avsatt plass til montering av PICV trykkuavhengig ventilstyring.

Produktinformasjon

  • 4690120

  • IVAR monteringssett for rørfordelere, DN25 vinkel, med 3/4" dynamisk ventilkropp og plass for energimåler

  • IVAR