IVARESS01 Teknisk modul , 1 GV, 2 R, 2 KV, 2 VV (28-28-18-22-28)

Art. nr. ESS01F1R2C2H2

Teknisk leilighetsmodul.

  • Kompakt prefabrikkert enhet.
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere.
  • Oversiktlig og ryddig design.

ESS-01/02 serien leveres med basemodulene Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming. Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral. Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet. ESS-02 er toppskap som settes i øverste leilighet. Skap som passer: artikkel nummer 2025658.

Les mer om dette produktet

Modell

Antall uttak

ESS-01/02 serien leveres med basemodulen Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral.

Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet. ESS-02 er toppskap som settes i øverste leilighet.

 

Tekniske sentraler leveres med distansestykke i plast (ikke for permanent installasjon), slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. 

Distansestykker i plast er kun for midlertidig bruk. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

 

Tilhørende skap, gjennomføringer, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat. Skap som passer: artikkel nummer 2025658.

Produktinformasjon

  • ESS01F1R2C2H2

  • ESS01 Teknisk modul , 1 GV, 2 R, 2 KV, 2 VV (28-28-18-22-28)

  • IVAR

Mål og vekt

  • 1 GV, 2 R, 2 KV, 2 VV

  • ESS01