IVARTeknisk modul ESS-01, 1 GV, 2 R, 2 KV, 2 VV (28-28-18-22-28)

Art. nr. ESS01F1R2C2H2

Teknisk leilighetsmodul, passer i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming

  • Kompakt prefabrikkert enhet
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere
  • Oversiktlig og ryddig design

ESS-01/-02 serien leveres med basemodulene Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Les mer om dette produktet

Modell

Antall uttak

Teknisk modul ESS-01/-02

ESS-01/-02 serien leveres med basemodulen Equistatic og passer i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral. Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet. ESS-02 er toppskap som settes i øverste leilighet.

Tekniske sentraler leveres i utgangspunktet med distansestykke i plast for midlertidig bruk, slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

Tilhørende skap, gjennomføringer, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat. Skap som passer: Art.nr. 2025658.

Produktinformasjon

  • ESS01F1R2C2H2

  • Teknisk modul ESS-01, 1 GV, 2 R, 2 KV, 2 VV (28-28-18-22-28)

  • IVAR

Mål og vekt

  • 1 GV, 2 R, 2 KV, 2 VV

  • ESS01