IVARTeknisk modul ESL-40, 2 GV, 6 KV, 3 VV, venstre

Art. nr. ESL40F2C6H3

Teknisk leilighetsmodul, passer i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming

  • Kompakt prefabrikkert enhet.
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere.
  • Oversiktlig og ryddig design.

ESL/R-40 serien leveres med basemodulene Equidynamic eller Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Les mer om dette produktet

Modell

Antall uttak

Teknisk modul ESL/R-40

ESL/R-40 serien leveres med basemodulene Equistatic og passer i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral. Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet.

Tekniske sentraler leveres i utgangspunktet med distansestykke i plast for midlertidig bruk, slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

Tilhørende skap, gjennomføringer, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat. Skap som passer: Art.nr. 2025506.

Produktinformasjon

  • ESL40F2C6H3

  • Teknisk modul ESL-40, 2 GV, 6 KV, 3 VV, venstre

  • IVAR

Mål og vekt

  • 2 GV, 6 KV, 3 VV

  • Venstre

  • ESL40