IVARESL40 Teknisk modul, 2 GV, 6 KV, 3 VV, venstre

Art. nr. ESL40F2C6H3

Teknisk leilighetsmodul.

  • Kompakt prefabrikkert enhet.
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere.
  • Oversiktlig og ryddig design.

ESL/R-40 serien leveres med basemodulene Equidynamic eller Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming. Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral. Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet. Skap som passer: artikkel nummer 2025506.

Les mer om dette produktet

Modell

Antall uttak

ESL/R-40 serien leveres med basemodulene Equistatic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral oppvarming.

Benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral.

Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann og eventuelt varmtvann-sirkulasjon fram til hver leilighet.

 

Tekniske sentraler leveres med distansestykke i plast (ikke for permanent installasjon), slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. 

Distansestykker i plast er kun for midlertidig bruk. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

 

Tilhørende skap, gjennomføringer, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat. Skap som passer: artikkel nummer 2025506.

Produktinformasjon

  • ESL40F2C6H3

  • ESL40 Teknisk modul, 2 GV, 6 KV, 3 VV, venstre

  • IVAR

Mål og vekt

  • 2 GV, 6 KV, 3 VV

  • Venstre

  • ESL40