IVARTeknisk modul A21, 3-rørs m/ sirkulasjonspumpe, 8 GV, 0 R, 8 KV, 5 VV, venstre

Art. nr. A21F8C8H5

Teknisk leilighetsmodul, 3-rørs tilpasset for veksler til produksjon av varmt forbruksvann

  • Kompakt prefabrikkert enhet
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere
  • Oversiktlig og ryddig design

Teknisk modul, 3-rørsløsning tilpasset for veksler til produksjon av varmt forbruksvann.

Les mer om dette produktet

Tilkobling

Antall uttak

Tilbehør

Teknisk modul A21, 3-rørs

A21 er utviklet for installasjon i et 3-rørs kombinasjonssystem med varme og forbruksvann.

Distribusjonsnettet i et 3-rørssystem er bygget med rør for kaldt forbruksvann (KV) og varme (T/R). Varmt forbruksvann til hver leilighet tas ut over en lokal varmeveksler som monteres i denne A21-modulen. Teknisk modul A21 egner seg for leilighetsbygg eller boligbygg der det er flere boenheter. For å kunne produsere tilstrekkelig varmt forbruksvann, kreves det en kontinuerlig minimumstemperatur på turvannet.

Tekniske moduler leveres med distansestykke i plast (ikke for permanent installasjon), slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. Målere ettermonteres når anlegget er spylt og testet. Distansestykker i plast er kun for midlertidig bruk. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

Tilhørende vekslerenhet, skap med dør, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat.

Produktinformasjon

  • A21F8C8H5

  • Teknisk modul A21, 3-rørs m/ sirkulasjonspumpe, 8 GV, 0 R, 8 KV, 5 VV, venstre

  • IVAR

Mål og vekt

  • 8 GV, 0 R, 8 KV, 5 VV

  • Venstre side