Teknisk modul A20, 3-rørs, m/ Wilo s.pumpe, 7 GV, 0 R, 6 KV, 4 VV, venstre

Art. nr. A20F7C6H4

Teknisk leilighetsmodul.

  • Kompakt prefabrikkert enhet.
  • 3-rør i stedet for 5-rør
  • Avsatt plass for energi- og mengdemålere.

Teknisk modul 3-rørs-løsning med varmeveksler. Utviklet for installasjon i et 3-rørs VVC-system.

Les mer om dette produktet

Tilkobling

Antall uttak

Teknisk modul 3-rørs-løsning med varmeveksler. 

A20 er utviklet for installasjon i et 3-rørs varmtvann kombinasjonssystem, og ikke i et tradisjonelt 5-rørs separert system med varme og forbruksvann.

Distribusjonsnettet i et 3-rørs system er bygget med rør for kaldt forbruksvann (KV), varmt forbruksvann (VV) og varmtvann sirkulasjon (VVC). Varme til hver leilighet tas ut over en lokal varmeveksler montert i denne A20-modulen. Varmesystemet i hver enkelt leilighet vil da fungere uavhengige av hverandre. Teknisk modul A20 egner seg for leilighetsbygg eller boligbygg der det er flere boenheter.

Tekniske moduler leveres med distansestykke i plast (ikke for permanent installasjon), slik at anlegget kan fylles opp, spyles og testes uten målere. Målere ettermonteres når anlegget er spylt og testet. Distansestykker i plast er kun for midlertidig bruk. Ønsker man ikke å installere målere, må distansestykkene i plast erstattes med distansestykker i messing.

Tilhørende skap, ramme med dør, koblingssett, målere og evt. romregulering bestilles og leveres separat.

Produktinformasjon

  • A20F7C6H4

  • Teknisk modul A20, 3-rørs, m/ Wilo s.pumpe, 7 GV, 0 R, 6 KV, 4 VV, venstre

Mål og vekt

  • 7 GV, 0 R, 6 KV, 4 VV

  • Venstre

  • A20