Clivet MideaSplitt-aircondition med naturlig kuldemedium

Art. nr. 106702

Splitt aircondition med R290 naturlig kuldemedium og GWP-verdi 3

 • Blue Angel miljøetikettmerket
 • Miljøvennlig og naturlig kuldemedium
 • Øverste energiklasse kjøling
 • For komfortkjøling av areal over 17 m²

Komfortkjøling med naturlig kuldemedium

Les mer om dette produktet

Splitt-aircondition med naturlig kuldemedium inneholder:

Aktuelle kampanjer

Tilbehør

For komfortkjøling

Produktet har en nominell kjøleeffekt på 3,5 kW. Det er energieffektivt og rangerer i øverste energiklasse for komfortkjøling. Alle funksjonelle deler kan enkelt demonteres for enkel rengjøring og raskt vedlikehold.

Produktet leveres også med varmepumpefunksjon. Varmeeffekten vil variere etter utetemperaturen, og vil ved kalde temperaturer være lavere enn de tilsvarende spesialiserte produkter med syntetisk kuldemedium. Det er ikke montert varmekabel i utedelen. Ved varmedrift i kalde perioder kan kondensvann i utedelen fryse til is og gjøre stor skade. Ved oppstart kan denne varmepumpefunksjonen derfor deaktiveres.

Produktet inneholder 380 gram propan R290 naturlig kuldemedium. For å ivareta sikkerheten ved lekkasje, skal innedelen monteres i rom på minimum 17 m² og det er også krav til høyde over gulv. Utedelen skal monteres i god avstand til luftinntak og tennkilder. I forkant av montasjen skal det utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Montasjearbeidet er likt et tilsvarende system med R32 som kuldemedium.

Med dette produktet har Clivet-Midea en visjon om å bidra til det grønne skiftet og redusere miljøavtrykket til både hjem og virksomheter. Enheten er hedret med en Blue Angel etikett, som tyske myndigheter tildeler spesielt miljøvennlige produkter. Propan R290 har en GWP-verdi * på kun 3, sammenlignet med en verdi på 675 for R32 og verdi 2088 for R410A

* GWP = Global Warming Potential (kg CO2-ekvivalent)

Krav til minimum utluftingsareal og montasjehøyde for innedel

For å ivareta sikkerheten ved en eventuell lekkasje av propan R290fra innedelen, er det satt krav til minimum areal for rommet hvor innedelen er montert, samt minimum montasjehøyde over gulvet for montering av innedelen. Rørlengden mellom utedelen og innedelen vil påvirke hvor mye propan R290 som er påfylt. En forlenget rørlengde vil derfor kreve et større utluftingsareal, eller en høyere montasjehøyde.

Eksempel

En 5 meter rørlengde krever et minimum areal på 17 m² ved en montasjehøyde på 2,2 meter over gulvet.

 

 

Krav til minimum utluftingsareal og montasjehøyde for innedel ved bruk av propan R290 kuldemedium

 • 1,8 m montasjehøyde over gulvet:
  • 5 m rør (0,380 kg)*
   • 26 m²
  • 8,35 m rør (0,414 kg)*
   • 30,5 m²
  • 12 m rør (0,447 kg)*
   • 34,8 m²
 • 2,2 m montasjehøyde over gulvet:
  • 5 m rør (0,380 kg)*
   • 17 m²
  • 8,35 m rør (0,414 kg)*
   • 20,4 m²
  • 12 m rør (0,447 kg)*
   • 23,2 m²

*Rørlengder med propan R290 kuldemedium (Total fyllingsmengde)

 

Funksjoner og egenskaper

 • Nattsenking
 • Stillefunksjon
 • Temperaturkontroll
 • Viftehastighetskontroll
 • Energieffektivitetsfunksjon
 • Tidsstyring for av/på kontroll
 • Knappelåsfunksjon på fjernkontroll
 • Boostfunksjon for maksimal kjøling
 • Funksjon for automatisk rengjøring av innedelen
 • Horisontal og vertikal justering av luftstrømsretning
 • Tilbakestillingsknapp til ønskede favoritt forhåndsinnstillinger
 • Skjult LED display på innedelen. Fremvisningen kan settes av/på
 • Egen temperatursensor i fjernkontrollen som kan brukes til temperaturstyring “Følg meg” funksjon

 

NB: Varmepumpedrift er ikke anbefalt i klimatiske soner der det er vanlig med utetemperaturer under null grader i lengre perioder.

Produktinformasjon

 • 106702

 • Splitt-aircondition med naturlig kuldemedium

 • Clivet Midea

 • Veggmodell

 • Singelsplitt

 • På vegg

 • R290 Propan

Tilkoblinger

 • 5 m

 • 12 m

 • 10 m

 • 4G [3 ledere + jord] 1,5 mm²

 • 3G [2 ledere + jord] 2,5 mm²

 • Kobling til utedel

 • 1~ 230 V

 • 10,5 A

 • 16

 • 3/8"

 • 1/4"

Kjøling

 • 3,5 kW

 • 1,07 kW

 • 4,38 kW

 • 0,977 kW

 • 3,63

Innedel

 • 40 dB(A)

 • 50 dB(A)

SCOP

 • A++

 • 4,6

SEER

 • A+++

 • 8,5