SamsungNCAC Duct 035 innedel

AC035JNMCEH/EUArt. nr. 701754

Modell

Dette produktet er utgått. Se reservedeler som hører til:

Ref nr.

Navn

  Slim Duct serien er beregnet for kanaltilknytning, hvor en ønsker en mest mulig skjult installasjon av sitt komfort-anlegg.
  En inndel kan fordele den behandlede luften til fl ere steder i bygningen, via et fl eksibelt kanalsystem. Dette gir en god fordeling av den nedkjølte eller oppvarmede luften.

  Med innedelen skjult over himling får en et rent og fl ott design i rommet. Anlegget kan også monteres fritthengende uten kanal-tilknyting.

  Serien består av 4 størrelser med kjølekapasiteten fra 2,6 til 7,0 kW.

  Ved å benytte anlegget som varmepumpe vil den kalde årstiden reduseres oppvarmingskostnadene vesentlig.

  Under varmepumpedrift er fabrikkgarantien helt ned til minus 25°C.

  Produktinformasjon

  • 701754

  • NCAC Duct 035 innedel

  • Samsung

  • Digital Inverter

  • Kanalmodell

  • AC035JNMCEH/EU

  Mål og vekt

  • 250 mm

  • 850 mm

  • 700 mm

  • 25 kg

  • 035

  Varme

  • 25 dB(A)

  • 31 dB(A)

  Kjøling

  • 25 dB(A)

  • 31 dB(A)