Micro Matic NorgeSnøsmelteregulator ETO2-4550, 24 V ekstern trafo for motor

Art. nr. 3010445

For styring av snøsmelteanlegget

 • Aktiverer normalt snøsmeltesystemet ved forekomst av snø eller is
 • Detekterer både temperatur og fukt
 • Monteres på DIN-skinne i skap eller rett på vegg

Detekterer både temperatur og fukt, aktiverer normalt snøsmeltesystemet ved forekomst av snø eller is.

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Denne termostaten gir en økonomisk regulering av snøsmeltesystemer på utearealer, takrenner og i nedløpsrør. Isdannelse oppstår ved en kombinasjon av lav utetemperatur og fukt. ETO detekterer både temperatur og fukt, og aktiverer normalt snøsmeltesystemet ved forekomst av snø eller is. ETO kan benyttes for regulering av elektriske varmekabler og andre energisystemer.

MONTERING AV TERMOSTAT ETO2
Monteres på DIN-skinne i skap eller rett på vegg. Dekselkappe er inkludert. To følere kan tilkoples termostaten, f.eks. to stk. ETOG på en større uteplass eller to stk. ETOR/ETF i takrenner eller nedløpsrør.

MONTERING AV BAKKEFØLER ETOG (OG ETSG)
Monteres i områder hvor problemer med snø eller is ofte forekommer. Følerens topp monteres i plant nivå med det omgivende areal. Følerkabel monteres i henhold til gjeldende forskrifter. Det anbefales at giverkabelen legges i rør. Utførlig monteringsanvisning medfølger produktet. Se fig. 1.

MONTERING AV TAKRENNEFØLER ETOR
Monteres i takrenne eller nedløp på byggets solside. Følerens kontaktelement skal monteres opp mot smeltevannets løperetning. Etter behov kan to følere monteres parallelt. Utførlig monteringsanvisning medfølger produktet. Se fig. 2.

MONTERING AV UTEFØLER ETF
ETF brukes sammen med takrenneføler, men kan også benyttes separat for detektering av temperatur dersom man deaktiverer fuktkontroll i menyen. Merk at denne innstillingen ikke anbefales, da det vil gi suboptimal snøsmelting og kan medføre uhensiktsmessig høyt strømforbruk. Monteres under takutheng på byggets nordlige side. Se fig. 2.

FØLERKABEL
ETOG og ETOR leveres med 10 meter kabel som kan forlenges med opptil ca. 200 meter med vanlig installasjonskabel 6 x 1,5 mm2 for ETOG og 4 x 1,5 mm2 for ETOR (den totale resistansen kan ikke overskride 10 ohm). Kabelen til ETF kan være opptil ca. 50 meter. Giverkabelen monteres i samsvar med gjeldende forskrifter. Kabelen må ikke legges parallelt med sterkstrømskabel da giversignalet kan påvirkes av støy.

 

NB

Ved tilkobling av 0-10 V, 24 V motor, må det i tillegg benyttes ekstern trafo for spenning til motor.

Produktinformasjon

 • 3010445

 • Snøsmelteregulator ETO2-4550, 24 V ekstern trafo for motor

 • Micro Matic Norge

Mål og vekt

 • 169 mm

 • 169 mm

 • 43 mm

 • 0,495 kg

Tilkoblinger

 • 1~ 230 V