Micro Matic NorgeDigital termostat ETN4 med 2-polet bryter m/gulvføler

Art. nr. 559009

Dette produktet er utgått.

ETN4 er en 16A "alt-i-ett" DIN-skinnetermostat for montering i godkjent skap. Termostaten dekker alle bruksområder som eksempelvis elektrisk gulvvarme, frostvern, kjøling, is- og snøsmelting med mer for å oppnå ønsker komfort og energieffektivitet. Ved bruk av eksternt ur/styresignal tilfredsstiller termostaten økodesignkravene for styring av gulvvarme. Ønsket temperatur kan stilles inn fra -19,5 til +70 °C. Termostaten kan operere med gulvføler, romføler, kombinasjon av rom- og gulvføler, eller som regulator uten føler. Dobbelt følersystem muliggjør regulering av romtemperatur og minimum/maksimum begrensning av gulvtemperaturen. Det gjør den spesielt egnet for parkett og flis- eller steingulv.

Betjening

Det store bakgrunnsbelyste displayet gir raskt overblikk over tilstanden, og med de 3 navigasjonsknappene er det lett å betjene menyen. Med av/på-knappen kan du slå termostaten av (0) og på (I) ved å vippe bryteren til venstre for displayet. Når termostaten er slått av (0), er reléet utkoblet. Alle innstillingene blir lagret. Det er lett å betjene termostaten med navigasjonsknappene. Grunnleggende funksjoner som manuell temperaturinnstilling og termostatinnstilling er enkle å utføre. Første gang man trykker på knappen slås bakgrunnsbelysningen på, og vil holde seg påslått i 30 sekunder fra siste aktivitet.

Temperaturinnstilling

I menyen er det mulighet for å begrense innstillingsområdet til et passende, ønsket område (fabrikkinnstilling = 0 - 40 °C). Still ønsket temperatur med venstre og høyre knapp. Temperaturinnstillingen blinker på displayet. 5 sekunder etter innstillingen viser displayet ønsket temperatur kontinuerlig.

Produktinformasjon

  • 559009

  • Digital termostat ETN4 med 2-polet bryter m/gulvføler

  • Micro Matic Norge