DanfossBasic Plus2 WT-D 230V digital termostat

Art. nr. 3101212

Romtermostat for regulering av temp. med vannbåren gulvvarme

 • Moderne design
 • Brukervennlig
 • Sikrer optimal komfort

Termostater for regulering av romtemperatur, for vannbårne gulvvarmeanlegg

Les mer om dette produktet

Modell

Tilbehør

Samtlige termostater benyttes til å regulere temperaturen i vannbårne gulvvarmeanlegg.

Funksjon WT-T, Analog

Analog termostat har en dreieskive for å justere ønsket temperatur. I tillegg til temperatur har man mulighet til å vri skiven til frostbeskyttelse.

Termostaten har lysdioder som lyser grønt gjennom dekselet hvis termostaten er på, uten varmebehov. En rød lysdiode aktiveres når termostaten er på og det er varmebehov i rommet.

Frostsikring

Alle termostaten har mulighet for å settes i frostsikringsmodus hvis rommet ikke benyttes. På WT-D og WT-P kan setpunkt for frostsikring justeres.

Funksjon WT-D/-P, Display og Programmerbar

 • Borte-funksjon (tempreduksjon med et tastetrykk)
 • Barnesikring (tastelås)
 • 3 valgfrie modus for temperaturkontroll:
  • 01 Romtemperaturkontroll (standard)
  • 02 Romtemperaturkontroll med begrenset gulvtemperatur (min eller maks)
  • 03 Gulvtemperaturkontroll (min og maks)
 • Mulighet for gulvtemperaturbegrensning:
  • 01 Øvre begrensning
  • 02 Nedre begrensning
 • Maksimum og minimumstemperatur for rom- og gulvtemperatur
 • Alternativ romtemperaturvisning når termostaten er slått av (fabrikkinnstilling: ingen visning)

Gulvføler (WT-D og WT-P)

Termostatene er utrustet med inngang for gulvføler slik at man kan kontrollere maksimal gulvtemperatur i f.eks. tregulv (modus 02). Se gulvprodusentens egne anvisninger for masksimal overflatetemperatur.

På baderomsgulv kan man benytte termostaten til å bare regulere temperaturen etter gulvtemperatur med min og maks gulvtemperatur (modus 03). Alternativt kan man regulere baderom med en kombinasjon av romtemperatur og en minimumstemperatur på gulvet (modus 02).

Temperaturkalibrering (WT-D og WT-P)

Denne funksjonen gjør at man f.eks. kan kompensere for avvik mellom rommets gjennomsnittstemperatur og temperaturen der termostaten er plassert.

Avansert ukesprogram (kun WT-P)

Denne funksjonen muliggjør automatisk lavere temperaturer i rommet i de periodene i løpet av dagen man ikke trenger den ønskede komforttemperaturen, f.eks. på natten eller midt på dagen i ukedagene.

 • Programmerbar 5/2-dag funksjon (uke/helg) med 4 tidsinndelinger i løpet av dagen
 • Klokke i 12-timers eller 24-timers format

Produktinformasjon

 • 3101212

 • Basic Plus2 WT-D 230V digital termostat

 • Danfoss

 • Basic Plus2

Mål og vekt

 • WT-D 230V, digital