Osby ParcaEL50 Eco el.kjele, 50 kW, 3~ 400 V

Art. nr. 523702

Kompakt el-kjele med intern kontroll og utekompensering, kan styres med 0-10 V

 • Liten og kompakt
 • Kan monteres på stativ eller rett på bakken
 • Drifthistorikk samt alarm med hjelpetekst

Kompakt el-kjele

Les mer om dette produktet

Effekt

Spenningstilførsel

Tilbehør

Fordeler

 • Driftsikker og rimelig
 • Drifthistorikk samt alarm med hjelpetekst
 • Innebygd internettmodul muliggjør kommunikasjon via Modbus
 • Sending av alarm via BMS-system eller reléutgang


Installasjon

Elektrokjelen skal installeres i henhold til gjeldende nasjonale forskrifter samt anvisninger vedrørende varmtvann.
Kjelen er godkjent for null strømning, men beregnet for pumpesirkulasjon.
For å forenkle servicearbeidet skal ingen rør eller kabler legges over kjelen eller festes i kjelens bakre takplate.
Anbefalt avstand mellom kjeletopp og tak skal ikke være mindre enn 500 mm.
Av hensyn til den elektriske sikkerheten anbefales det et fritt rom foran kjelen på 1200 mm.
Den minste elektrokjelen, opptil 50 kW, skal alltid installeres på et 500 mm høyt gulvstativ (tilbehør) eller på en
sokkel.

Vannkvalitet/kjelevann

Følgende krav gjelder:

 • Kjelevannet må ikke inneholde salt- og kalkkonsentrasjoner som kan være skadelige for kjelen og forårsake
  kjelestein.
 • Vannets hardhetsgrad skal være maks. 10 dH.
 • Vannets pH-verdi skal ikke være for lav (min. 7)
 • Vannet skal ikke inneholde slam eller andre forurensende stoffer
 • Kravene vedrørende vannkvalitet må alltid være oppfylt. God vannkvalitet øker kjelens levetid.

Glykol i kjelevann

Generelt kan det tenkes at det blir blandet glykol i kjelevannet. Glykol bidrar til redusert effekt eller at gjennomstrømningen i kjelen kan økes. Det finnes ulike typer glykol, men som en tommelfingerregel gjelder følgende endringer:

 • Tilsetning av 25 % glykol reduserer effekten med ca. 10%.
 • Tilsetning av 35% glykol reduserer effekten med ca. 15%.
 • Tilsetning av 50% glykol reduserer effekten med ca. 30%.

Tallene ovenfor skal kun betraktes som veiledende verdier.

Produktinformasjon

 • 523702

 • EL50 Eco el.kjele, 50 kW, 3~ 400 V

 • Osby Parca

 • EL ECO

 • 24 l

 • 4 bar

 • 6

 • 100 °C

 • 2,4 l/s

Mål og vekt

 • 653 mm

 • 376 mm

 • 510 mm

 • 46 kg

 • 24 liter

 • 50 kW

Tilkoblinger

 • 3~ 400 V + N

 • 73 A

 • 80 A

 • 1 1/4"

 • Tilkobling bak

 • Utvendige gjenger