IVARPICC 13 ventilinnsats, 16-400 kPa, 865-4630 l/t

Art. nr. 2112664

Strømningsstabiliserende ventilinnsats for PICV 100, 105 og 110

  • Selvregulerende innenfor ventilinnsatsens arbeidstrykk
  • Justerbar med aktuator
  • Tidsbesparende innregulering

Strømningsstabiliserende ventilinnsats for PICV 100, 105 og 110.

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Ventilinnsats PICC 13 er strømningsstabiliserende. Hver innsats er tilpasset et bestemt arbeidsområde (arbeidstrykk/gjennomstrømning). Setpunkt for nominell gjennomstrømning kan justeres med spesialnøkkel mens systemet er i drift.

Man kan velge mellom 41 forhåndsbestemte verdier.

Ventilinnsatsen muliggjør montering av et termoelektrisk element (aktuator) for av/på eller 0-10 V regulering. Dette muliggjør avstengning av ventilen, men fremfor alt, modulering av strømningshastigheten i forhold til trykkforskjellen.

Ventilinnsatsen passer ventilhus PICV 100, 105 og 110.

OBS! Kun original aktuatorer og motorer kan benyttes i kombinasjon med PICC 13.

Produktinformasjon

  • 2112664

  • PICC 13 ventilinnsats, 16-400 kPa, 865-4630 l/t

  • IVAR

Mål og vekt

  • 865-4630 l/t