IVARPICV 100 dynamisk innreguleringsventil, 1 1/4" innv. gjenger, u/kobling

Art. nr. 2112506

Ventilhus for dynamiske ventilinnsatser

 • Dynamisk balansering av vannbårne anlegg
 • Stabilisering av kretser
 • Automatisk justering av ubalanse

Ventilhus for dynamisk ventilinnsatser

Les mer om dette produktet

Profil

Modell

Tilkobling

Tilbehør

Funksjon

Den dynamiske innreguleringsventilen PICV har en fjærbelastet membraninnretning som holder vannmenden stabil, uavhengig av inngående trykk i et gitt arbeidsområde. PICV er en trykkuavhengig balanseringventil.

Hvis noe skulle endre seg i det vannbårne varmesystemet, som en åpning eller lukking av en krets, vil PICV reagere ved å holde vannmengden til åpne kretser konstant. På den måten unngår
man hydronisk ubalanse.

PICV-ventilen består av en ventilkropp med mulighet for montering av målenipler. Denne kombineres med ventilinnsats etter eget ønske.

Ventilinnsatsene har forskjellige driftsområder (vannmengde, trykk). Det er tre typer ventilinnsatser:

 • Ventilinnsats 1
  Tilgjengelig i 10 versjoner for DN15 og DN20 og 5 versjoner for DN25 og DN32 ventiler. Denne ventilinnsaten gir muligheten til å forinnstille vannmendgen til et av åtte forhåndsvalgte setpunkt. Vannmengden holdes stabil, uavhengig av trykkendringer.
 • Ventilinnsats 2
  Tilgjengelig i 6 versjoner som gjør PICV til en allsidig gjennomstrømningsstabilisator. Ved å benytte en spesialnøkkel kan man velge mellom 41 setpunkt for vannmengde. Fordelen med PICC02 fremfor PICC01 er muligheten til å kalibrere setpunktet for vannmengden fra ventilens utside når anlegget er i drift. En større ventilinnsats er tilgjengelig for DN25 og DN32.
 • Ventilinnsats 3
  Tilgjengelig i 2 versjoner. Denne ventilinnsatsen har lignende egenskaper som PICC02, som gjør at den kan benyttes som en gjennomsstrømningsstabilisator og at den har 41 setpunkt for vannmengde. Forskjellen er at denne typen muliggjør bruk av et termoelektrisk element (aktuator) for av/på eller 0-10 V regulering. Dette muliggjør avstengning av ventilen, men fremfor alt, modulering av strømningshastigheten i forhold til trykkforskjellen.

Ventilhuset leveres uten ventilinnsatser og målenipler. Dette bestilles separat.

Produktinformasjon

 • 2112506

 • PICV 100 dynamisk innreguleringsventil, 1 1/4" innv. gjenger, u/kobling

 • IVAR

Mål og vekt

 • 1 1/4"

 • u/kupling