ImpelTrykkreduksjonsventil 3140 m/manometer 0-6 bar, 3/4" utv. gjenger

Art. nr. 523983

Brukes til å redusere og stabilisere trykket for kaldt tappevann der kilden har høyt eller ustabilt trykk

 • Avzinkningsfri messing
 • Stabilt trykk på utgangen
 • Justerbart trykk fra 1 til 6 bar på utgangen
 • Manometer på utgangen
 • Innebygget silfilter

Justerbart vanntrykk med manometer

Les mer om dette produktet

Dimensjon

Konstruksjon

Hus laget i avzinkningsfri messing. Tilkoblinger med utvendige gjenger. Manometer 0-10 bar. Stabilisert justerbart trykk på utgangen fra 1 til 6 bar i steg på 0,5 bar. Trykket justeres ved hjelp av rattet på toppen av ventilen. Tydelig skala for trykkinnstilling på begge sider av ventilen. Ventilhuset har utbyttbar innsats som er lett å bytte. Det er også innebygget silfilter i enheten.

Trykk og temperatur

 • Høyeste tillatte arbeidstrykk for innløpet : 25 bar
 • Stabilisert trykk fra 1- 6 bar kan stilles inn for utgangen
 • Høyeste tillatte arbeidstemperatur: +40 °C

Vedlikehold

Normalt vedlikeholdsfri, men den bør kontrolleres med jevne mellomrom.

Materialspesifikasjon

 • Hus Avzinkningsfri messing
 • Spindel Rustfritt stål
 • Silfilter Rustfritt stål
 • Membran EPDM
 • Spindeltetting EPDM
 • Innkapsling Plast

Dimensjonering

Strømmningshastigheten bør ligge mellom 1-2 meter per sekund (m/s) ved dimensjonering av ventilen, dette for å hindre ulyder og minske slitasje.

Montering

Ventilen skal monteres på innkommende kaldtvann tilførsel. Det anbefales å montere en avstengningsventil både før og etter reduksjonsventilen. Dette for å forenkle service. Dersom det er fare for trykkslag i systemet, anbefales det at en trykkslagsdemper monteres mellom reduksjonsventilen og kilden for trykkslag. Manometeret I noen tilfeller når det ikke tappes vann, kan manometeret vise noe høyere trykk enn ventilen er innstillt på. Dette skyldes at noe i systemet etter reduksjonsventilen bygger opp trykket. Dette kan for eksempel være at vannet i systemet er blitt varmet opp. Dette kan løses ved å montere ekspansjonskar.

Produktinformasjon

 • 523983

 • 5587248

 • Trykkreduksjonsventil 3140 m/manometer 0-6 bar, 3/4" utv. gjenger

 • Impel

 • 25 bar

 • 40 °C

Mål og vekt

 • 3/4"

Tilkoblinger

 • 3/4"