ImpelTrykkreduksjonsventil 3140 m/manometer 0-6 bar, 3/4" utv. gjenger

Art. nr. 523983

Brukes til å redusere og stabilisere trykket for kaldt tappevann der kilden har høyt eller ustabilt trykk

 • Avzinkningsfri messing
 • Stabilt trykk på utgangen
 • Justerbart trykk fra 1 til 6 bar på utgangen
 • Manometer på utgangen
 • Innebygget silfilter

Justerbart vanntrykk med manometer

Les mer om dette produktet

Dimensjon

Konstruksjon Hus laget i avzinkningsfri messing. Tilkoblinger med utvendige gjenger. Manometer 0-10 bar. Stabilisert justerbart trykk på utgangen fra 1 til 6 bar i steg på 0,5 bar. Trykket justeres ved hjelp av rattet på toppen av ventilen. Tydelig skala for trykkinnstilling på begge sider av ventilen. Ventilhuset har utbyttbar innsats som er lett å bytte. Det er også innebygget silfilter i enheten. Trykk og temperatur Høyeste tillatte arbeidstrykk for innløpet : 25 bar Stabilisert trykk fra 1- 6 bar kan stilles inn for utgangen Høyeste tillatte arbeidstemperatur: +40 oC Vedlikehold Normalt vedlikeholdsfri, men den bør kontrolleres med jevne mellomrom. Materialspesifikasjon Hus Avzinkningsfri messing Spindel Rustfritt stål Silfilter Rustfritt stål Membran EPDM Spndeltetting EPDM Innkapsling Plast Dimensjonering Strømmningshastigheten bør ligge mellom 1-2 meter per sekund (m/s) ved dimensjonering av ventilen, dette for å hindre ulyder og minske slitasje. Montering Ventilen skal monteres på innkommende kaldtvann tilførsel. Det anbefales å montere en avstengningsventil både før og etter reduksjonsventilen. Dette for å forenkle service. Dersom det er fare for trykkslag i systemet, anbefales det at en trykkslagsdemper monteres mellom reduksjonsventilen og kilden for trykkslag. Manometeret I noen tilfeller når det ikke tappes vann, kan manometeret vise noe høyere trykk enn ventilen er innstillt på. Dette skyldes at noe i systemet etter reduksjonsventilen bygger opp trykket. Dette kan for eksempel være at vannet i systemet er blitt varmet opp. Dette kan løses ved å montere ekspansjonskar.

Produktinformasjon

 • 523983

 • 5587248

 • Trykkreduksjonsventil 3140 m/manometer 0-6 bar, 3/4" utv. gjenger

 • Impel

Mål og vekt

 • 3/4"

Tilkoblinger

 • 3/4"