IVARKombimix med termostatisk ventil, for 180 mm pumpe

Art. nr. 2012180

Kombimix shunt

  • Kompakt shunt
  • Stabil regulering
  • God kvalitet

Kombimix shuntløsning med termostatisk ventil (for 180 mm pumpe). Benyttes i høytempererte systemer mot lavtempererte kretser. Kombimix er konstruert for montering sammen med våre rørfordelere med standard festeskinner.

Les mer om dette produktet

Tilbehør

Kombimix shuntløsning med termostatisk ventil (for 180 mm pumpe). Benyttes i høytempererte systemer mot lavtempererte kretser. Kombimix er konstruert for montering sammen med våre rørfordelere med standard festeskinner.

Sirkulasjonspumpe bestilles separat.

Produktinformasjon

  • 2012180

  • Kombimix med termostatisk ventil, for 180 mm pumpe

  • IVAR