Zilmet8 liter ekspansjonskar for tappevann, 10 bar

Art. nr. 523273

Volum

Modell

Dette produktet er utgått.

Ekspansjonskar Zilmet Hy-Pro
Benyttes i beredersystemer ved høyt vanntrykk eller der hvor det er montert reduksjonsventil. Benyttes også hvor berederen ikke fritt kan ekspandere tilbake på kv-nettet, f. eks der hvor det er montert vannmåler med tilbakeslagsventil.

Materialspesifikasjon
Ytre mantel: Lakkert karbonstål
Membran: EPDM
Gjenget tilkobling: Rustfritt stål
Flens: Rustfritt stål
Flensebolter: Galvanisert stål

Tilkobling: 3/4" utv. gjenger

Temperaturer
Høyeste tillatte arbeidstemperatur: + 99 °C
Høyeste tillatte temperatur for membran: +70 °C
For frostfritt vann med temperatur over: 0°C

Arbeidstrykk
Høyeste tillatte arbeidstrykk: 10 bar

Fortrykk fra fabrikk
8 liter: 5 bar 
12 liter: 3 bar
18 liter: 3 bar

Maks. tillatte fortrykk: 5 bar
Fortrykket må ikke overstige 50% av maks.trykk

 • Tappevann

Produktinformasjon

 • 523273

 • 8 liter ekspansjonskar for tappevann, 10 bar

 • Zilmet

 • På vegg

 • 10 bar

 • 70 °C

 • 0 °C

Mål og vekt

 • Hvit

 • 318 mm

 • 199 mm

 • 8 liter

 • for tappevann, rustfri flens

Tilkoblinger

 • 3/4"